تعداد دوره‌ها                            7     
تعداد شماره‌ها            25    
تعداد مقالات             149   
تعداد نویسندگان            248    
تعداد مشاهده مقاله         4,244    
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6,177      
تعداد مقالات پذیرفته شده    103  
درصد پذیرش               71    

 

 

ISSN  2383-3548

شماره پروانه انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 76360

صاحب امتیاز:  پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا- دفتر تحقیقات کاربردی همدان

حوزه  تخصصی: نظم و امنیت در حوزه جغرافیایی استان همدان
اعتبار نشریه: علمی

سال آغاز انتشار: 1393

وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی

تناوب انتشار: فصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
نوع  داوری: بسته یا حداقل 2 داور
میانگین زمان داوری:  2 تا 3 ماه
روش مأخذنویسی:APA ویرایش 2018-2019
پست الکترونیکی نشریه: dt.hamedan@police.ir
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان

فصلنامه «دانش انتظامی همدان» به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و جلوگیری از دریافت تحقیقات تکراری، از قوانین کمیته بین‌المللی اخلاق در نشر (COPE) پیروی کرده و از نرم‌افزارهای مشابه‌یاب استفاده می‌کند.


لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان)  توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود 

 


دانلود مقاله از سایت نشریه رایگان می باشد


شماره جاری: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 25، تابستان 1399، صفحه 1-112 

ابر واژگان