کلیدواژه‌ها = فرهنگ
تعداد مقالات: 7
2. مفهوم‌شناسی و واکاوی تبیین مفهوم پلیس فرهنگی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 37-61

مرتضی شاه‌مرادی


3. ترجمه: پلیس در یک جامعة چند‌فرهنگی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 129-152

یوسف آرام


7. نقش فرهنگ بر استقرار مدل تعالی سازمانی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-20

حاجیه رجبی فرجاد؛ اصغر آقایی؛ مجتبی رضایی خنکدار