کلیدواژه‌ها = شهر همدان
تعداد مقالات: 6
4. سرمایه اجتماعی و تأثیر آن در مدیریت بحران در شهرها ( نمونه موردی : شهر همدان )

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 113-134

مسعود سلطانی حبیب؛ کیانوش ذاکر زاده


6. بررسی رابطة مشارکت اجتماعی و سیاسی با امنیت ملی در بین شهروندان همدانی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 117-146

زهرا قاسمی طاهر؛ عاطفه مرشدلو؛ نسرین مرادی شهباز