موضوعات = نظم و امنیت
تعداد مقالات: 28
-23. تبیین اندیشه‌های انتظامی- امنیتی مقام معظم رهبری، فرماندهی کل قوا

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 29-49

مرتضی شاه‌مرادی؛ فرهاد سراجی


-21. بررسی عوامل مؤثر در بروز تصادفات در خودروهای سواری سبک ناجا (مطالعه موردی فرماندهی انتظا‌می‌استان همدان )

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 63-90

رضا حاجی زاده اصل؛ سعید حاجی زاده اصل؛ داوود سلیمانی؛ امین هجرانی


-20. بررسی الزامات رفتاری ناجا در تحقق امنیت اجتماعی جامعة اسلامی مبتنی بر منظومة ‌فکری مقام معظم رهبری(مدظلّه العالی)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 59-80

آیت الله فتحی؛ سعید شریفی رهنمو؛ وحید میرزازاده؛ ابراهیم امرانی


-16. بررسی رابطۀ التزام عملی به نماز و احساس امنیت ‌اجتماعی دانشجویان(مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور واحد نهاوند)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 83-106

اژدر شمخانی؛ احمد رضایی؛ مهران رشیدی؛ اعظم شمخانی؛ حمیدرضا مرادی لقمان


-15. بررسی تأثیر قاچاق کالا بر امنیت اقتصادی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 67-87

مهدی روزبه؛ عباس رئیسی


-13. رویه های اثرگذار کارکرد نگهبان محله بر احساس امنیت شهروندان

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 99-118

اکبر سلیمی؛ ابوالفضل پورمنافی؛ بهمن فصیحی


-12. برآورد حجم قاچاق کالا و راهکارهای مبارزه با آن در استان همدان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-36

هما سروش مهر؛ نادر مهرگان


-9. اثرات منفی امنیتی اقامتگاه‌های گردشگری غیررسمی در شهر همدان پژوهشی در چارچوب روش‌شناسی کیو

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 51-80

عباس عزیزی؛ ناصر بیات؛ خلیل هلالی؛ قاسم جوکار


-8. آثارامربه معروف و نهی از منکر در امنیت وانتظام جامعه

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 95-117

اژدر شمخانی؛ حمید رضا مرادی رستگار


-6. تطور داعش: معلول عوامل سبب ساز

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 53-70

هادی چهری


-5. بررسی جرم‌شناختی سرقت خودرو و وسائل نقلیه (مطالعه موردی شهر همدان)

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-30

مجتبی برزگر؛ سجاد کاظمی؛ سجاد کاظمی؛ مجتبی برزگر


-1. احساس امنیت اجتماعی در شهر همدان و عوامل مؤثر بر آن (با تکیه بر نگرش به عملکرد پلیس)

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 81-112

معصومه حسینی اخگر؛ اسماعیل بلالی؛ مریم مختاری


0. جنگ نرم( جنگ خاموش)تهدیدی علیه امنیت جامعه

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 25-51

حمید رضا مرادی رستگار؛ اژدر شمخانی؛ مجید یوسفی افراشته