موضوعات = نظم و امنیت
تعداد مقالات: 28
2. تبیین اندیشه‌های انتظامی- امنیتی مقام معظم رهبری، فرماندهی کل قوا

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 29-49

مرتضی شاه‌مرادی؛ فرهاد سراجی


4. بررسی عوامل مؤثر در بروز تصادفات در خودروهای سواری سبک ناجا (مطالعه موردی فرماندهی انتظا‌می‌استان همدان )

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 63-90

رضا حاجی زاده اصل؛ سعید حاجی زاده اصل؛ داوود سلیمانی؛ امین هجرانی


5. بررسی الزامات رفتاری ناجا در تحقق امنیت اجتماعی جامعة اسلامی مبتنی بر منظومة ‌فکری مقام معظم رهبری(مدظلّه العالی)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 59-80

آیت الله فتحی؛ سعید شریفی رهنمو؛ وحید میرزازاده؛ ابراهیم امرانی


9. بررسی رابطۀ التزام عملی به نماز و احساس امنیت ‌اجتماعی دانشجویان(مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور واحد نهاوند)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 83-106

اژدر شمخانی؛ احمد رضایی؛ مهران رشیدی؛ اعظم شمخانی؛ حمیدرضا مرادی لقمان


10. بررسی تأثیر قاچاق کالا بر امنیت اقتصادی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 67-87

مهدی روزبه؛ عباس رئیسی


12. رویه های اثرگذار کارکرد نگهبان محله بر احساس امنیت شهروندان

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 99-118

اکبر سلیمی؛ ابوالفضل پورمنافی؛ بهمن فصیحی


13. برآورد حجم قاچاق کالا و راهکارهای مبارزه با آن در استان همدان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-36

هما سروش مهر؛ نادر مهرگان


16. اثرات منفی امنیتی اقامتگاه‌های گردشگری غیررسمی در شهر همدان پژوهشی در چارچوب روش‌شناسی کیو

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 51-80

عباس عزیزی؛ ناصر بیات؛ خلیل هلالی؛ قاسم جوکار


17. آثارامربه معروف و نهی از منکر در امنیت وانتظام جامعه

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 95-117

اژدر شمخانی؛ حمید رضا مرادی رستگار


19. تطور داعش: معلول عوامل سبب ساز

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 53-70

هادی چهری


20. بررسی جرم‌شناختی سرقت خودرو و وسائل نقلیه (مطالعه موردی شهر همدان)

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-30

مجتبی برزگر؛ سجاد کاظمی؛ سجاد کاظمی؛ مجتبی برزگر


24. احساس امنیت اجتماعی در شهر همدان و عوامل مؤثر بر آن (با تکیه بر نگرش به عملکرد پلیس)

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 81-112

معصومه حسینی اخگر؛ اسماعیل بلالی؛ مریم مختاری


25. جنگ نرم( جنگ خاموش)تهدیدی علیه امنیت جامعه

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 25-51

حمید رضا مرادی رستگار؛ اژدر شمخانی؛ مجید یوسفی افراشته