موضوعات = فرهنگ
تعداد مقالات: 21
1. مقایسۀ نوع و میزان علاقه‎مندی نوجوانان و جوانان به رسانه‌های آموزشی پلیس

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-16

10.22034/hpsj.2020.95003

سعید شریفی رهنمو؛ آیت اله فتحی؛ مجید شریفی رهنمو


2. اصلاح الگوی مصرف، بستری برای تحقق جهش تولید

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 37-44

10.22034/hpsj.2020.94398

اژدر شمخانی؛ مهران رشیدی


5. مفهوم‌شناسی و واکاوی تبیین مفهوم پلیس فرهنگی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 37-61

مرتضی شاه‌مرادی


6. بررسی رابطه بین سوادرسانه‌ای با نوع سبک زندگی جوانان(موردمطالعه: جوانان 18-35 ساله شهر همدان)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 63-90

سعید شریفی رهنمو؛ آیت اله فتحی؛ لادن بهروج؛ مجید شریفی رهنمو


7. ترجمه: پلیس در یک جامعة چند‌فرهنگی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 129-152

یوسف آرام


11. ویژگی‌های اخلاقی پلیس مسلمان و راهکارهای ارتقای آن در ناجا

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 89-116

خدیجه حیدری؛ بهمن خزایی


12. بررسی علل گرایش به مد در بین دختران 30-15 ساله شهر همدان

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 75-89

عفت اسفندیاری؛ علی احمد نادری


19. تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی برگرایش به نزاع (مورد مطالعه: مقایسة دو گروه جوانان 35-28 سال آموزش دیده و ندیدة شهر همدان)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 45-79

محمد محمد گنجی نیک؛ مهدی خوش قامت؛ حسین محققی؛ فریبرز فروتن


20. نقش فرهنگ بر استقرار مدل تعالی سازمانی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-20

حاجیه رجبی فرجاد؛ اصغر آقایی؛ مجتبی رضایی خنکدار