موضوعات = آسیب های اجتماعی
تعداد مقالات: 16
6. برآورد حجم قاچاق کالا و راهکارهای مبارزه با آن در استان همدان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-36

هما سروش مهر؛ نادر مهرگان


10. بررسی جرم‌شناختی سرقت خودرو و وسائل نقلیه (مطالعه موردی شهر همدان)

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-30

مجتبی برزگر؛ سجاد کاظمی؛ سجاد کاظمی؛ مجتبی برزگر


11. پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان با افزایش جمعیت خانواده

دوره 3، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 25-56

اکبر سلیمی؛ عبدالرضا سیف


12. بررسی تاثیر خانواده نابسامان در گرایش فرزندان نوجوان به بزه کاری در شهرهمدان

دوره 3، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 57-73

خدیجه حیدری؛ محمد معین خزایی؛ سمیه راستگو فرد


13. بررسی عوامل مؤثر بر میزان تجربۀ مزاحمت خیابانی (مطالعۀ موردی: زنان 18 تا 35 سال شهرستان همدان)

دوره 3، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 138-161

علی اسکندری؛ مصطفی زارعی؛ داوود دعاگویان


15. رابطه فرزندپروری والدین و نقش آن در ارتکاب جرم سرقت فرزندان

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 133-149

مجتبی مرادی امین؛ محمد محمد گنجی نیک


16. رابطه هیجان خواهی با رفتارهای پر خطر در نوجوانان شهرستان همدان

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 21-44

زهرا مختاری؛ سید رضا میر مهدی