موضوعات = روانشناسی
تعداد مقالات: 12
1. بررسی تأثیر اقتصاد بر نرخ خودکشی در ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-14

10.22034/hpsj.2021.96704

علی حاجی زاده اصل؛ جلال جعفری؛ حجت الله خدامرادی