موضوعات = مواد مخدر
تعداد مقالات: 15
5. ژئوماتیک و کاربرد آن در ناجا (نمونه موردی: شناسایی موادمخدر)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 133-152

هادی فدایی؛ ناصر بیات


6. مسومیت حاد ناشی از سوء مصرف ترامادول و علل آن در مراجعین بخش مسمومیت بیمارستان فرشچیان همدان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 81-94

عباس مرادی؛ سیدکاظم طاهری؛ دکتر نصراله عرفانی؛ میلاد ثباتیانی


7. بررسی عوامل شیوع قاچاق و مصرف گیاه مخدر گل در استان همدان در سال1396

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 119-137

هادی قزوینه؛ امید دلاوری


10. بررسی الگو و روند سوءمصرف مواد در پسران 12 تا 25 سال ساکن شهر همدان

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 31-56

علی اصغر مرادی؛ نصراله عرفانی


15. ارتباط بین اضطراب وجودی با گرایش نوجوانان به اعتیاد (مورد مطالعه شهرستان بهار)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-20

شیرین ایزدی؛ عفت بهرامی؛ مجید فرهمند ثابت