بررسی نگرش و علل گرایش به شبکه های ماهواره ای در بین جوانان 20 تا 30 ساله شهر همدان

نویسندگان

گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی نگرش و علل گرایش جوانان به شبکه های ماهواره ای می باشد. از جمله عواملی که بر گرایش به ماهواره تاثیر گذار است می توان به متغیرهای دموگرافیکی(جنسیت، وضعیت تاهل، سن و تحصیلات)، آموزش و اطلاع رسانی، اوقات فراغت و کیفیت برنامه های ایرانی نام برد که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا از پرسشنامه 23 سؤالی محقق ساخته استفاده شد که در بین 100 نفر از جوانان 20 تا 30 ساله شهر همدان اجرا شد و نتایج نشان داد که متغیرهای دموگرافیکی بر میزان گرایش به ماهواره تأثیر ندارد و عوامل اوقات فراغت و کیفیت برنامه های ایرانی تا حد متوسط و آموزش و اطلاع رسانی تا حد کمی بر گرایش به ماهواره تأثیر دارد. همچنین دیگر نتایج نشان داد جوانان تا حد کمی با ایده توسعه بخشی ماهواره و برنامه های آن موافق هستند و تا حد متوسطی با محدودیت آن در جامعه مخالفت دارند. آنها نگرش مثبتی نسبت به ماهواره دارند و تا حد متوسطی نیز به دلیل مسائل اخلاقی˗ خانوادگی و اجتماعی نگرش منفی نسبت به ماهواره پیدا کرده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of viewpoint and reasons of tendency towards satellite channels among the youths of Hamedan city at the age of 20 to 30

نویسندگان [English]

  • Elham Erfani Adab
  • hosein mohagheghi
چکیده [English]

Satellite is one of the new communication technologies that territory covers a vast geographical areas are located. Several factors affect the viewpoint of the satellite. Among the factors to be of demographic variables such as gender, age, education, leisure, education And information of Iranian channels can be named. for study the researcher made questionnaire of 23 questions was used t Among the youths 100 at the age of 20 to 30 in Hamadan city. The results showed that demographic variables did not influence on tendency towards satellite. Leisure and quality of Iranian channels to moderate impact on tendency towards satellite. Education and information are influenced to a small extent on the tendency towards satellite. The results showed that Moderate limitations in society are opposed to satellite and have a positive viewpoint towards satellite. Moralist issues, family and community have a negative viewpoint towards satellite

کلیدواژه‌ها [English]

  • viewpoint towards satellite
  • tendency towards satellite
  • Leisure
  • quality of Iranian channels
  • training and information
-         احمدی، پروین؛ خادمی، عزت و فتاحی بیات، صدیقه (1388). بررسی آثار فن‌آوری ارتباطی جدید (اینترنت، بازی‌های رایانه‌ای و ماهواره) بر تربیت اجتماعی، با تأکید بر سازگاری دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان‌های تهران، فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی، دوره 5 ، شماره 3.

-         بصیر، سجاد.(1387). بررسی نگرش و گرایش به کارکرد برنامه شبکه های ماهواره ای و عوامل مؤثر بر آن. مطالعه موردی استان کهیلویه و بویر احمد. مطالعات امنیت اجتماعی. شماره 15: 158-176.

-         بهزاد، حمیدرضا (1375). امنیت ملی و فروش ماهواره‌ای، نشریه سیاست دفاعی.

-         بیچرانلو، عبدالله و یاسینی، سیده راضیه (1391). نگاهی به تبلیغات تجاری متمرکز بر زنان در شبکه های تلویزیونی ماهواره ای فارسی زبان. علوم اجتماعی: رسانه و خانواده. سال دوم. شماره 5: 75-101.

-         پیری، روضان؛ نعمتی، فاطمه؛ صیدی، محبوب.(بی تا). نگرش و گرایش مردم ایلام به کارکرد برنامه های شبکه های ماهواره ای. http://nopadid.mcls.gov.ir

-         رضایی، محمد و کلانتری، مونا.(1390). خوانش مخاطبان سریال های شبکه ماهواره ای فارسی وان: مورد تماشای ویکتوریا. زن در فرهنگ و هنر. دوره سوم. شماره 10. 5-23.

-         صالحی امیری، سیدرضا (1390). بررسی تأثیر ماهواره بر پوشش دختران دبیرستانی، نشریه جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی پژوهشنامه، شماره 74.

-         ملکی‌تبار، مجید (1386). بررسی تأثیرات ماهواره بر باورها و ارزش‌های دینی و عقیدتی جوانان، ماهنامه نگرش راهبردی، شماره 85 و 86.

-         هاشمی، اکبر (1381). تنفسی به سوی آزادی. روزنامه همشهری. شماره 2765 .

-         هاشمی، فرحناز (1381). تغییر در قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره. روزنامه همشهری. شماره 2779

-         یعقوبی، پژوهنده.(بی تا). ماهواره ، اینترنت و رسالت حوزه ها، گفتگو با دکتر محسنیان راد، نشریه اندیشه ، سال نهم، حوزه2 و3 .