جنگ نرم( جنگ خاموش)تهدیدی علیه امنیت جامعه

نویسندگان

1 گروه روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد همدان

2 کارشناسی ارشد آموزش بزرگسالان دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

3 گروه روانشناسی دانشگاه زنجان ایران

چکیده

جنگ نرم،نوعی تلاش برای تصویر سازی ذهنی و مهندسی افکار عمومی است . بی توجهی به جنگ نرم به معنای بی توجهی به تلاش دشمن برای بی دین ساختن جامعه است .مفهوم جنگ نرم که در مقابل جنگ سخت مورد استفاده قرار می گیرد دارای تعریفی واحد که مورد پذیرش همگان باشد نیست و تا حدی تلقی و برداشت افراد ، جریان ها و دولت های گوناگون از آن متفاوت است . هم اکنون کشورهای استکباری به این نتیجه رسیده اند که همانگونه که استعمار به شیوه های قدیم ، دیگر جواب گوی نیازها و اقتضائات امروزه نیست و باید در قالب استعمار نو وارد کشورها شد ، از طریق جنگ سخت نیز چندان نمی توان موفقیت های مورد نظررا کسب کرد . بنابراین سعی می کنند با تمرکز بر مسائل فکری، ، ایدئولوژی و فرهنگی و در واقع با گشودن جبهه جنگ نرم ، به اهداف خود برسند .
بنابراین جنگ نرم ،امروزه موثرترین ، کارآمد ترین و کم هزینه ترین و در عین حال خطرناک ترین و پیچیده ترین نوع جنگ علیه امنیت ملی و پایدار یک کشور است . به نظر برخی جمهوری اسلامی ایران به دلیل برخورداری از فرهنگ و تمدن کهن ایرانی- اسلامی ، اصالت نژادی ، وسعت سرزمینی ، کمیّت و کیفیت جمعیت ، اقتدار سیاسی و نفوذ منطقه ای و بین المللی ،التزام به نظریه ولایت فقیه الگویی مترقی و متعالی برای کشورهای اسلامی و عاملی مهم در بیداری و خیزش ملت های اسلامی منطقه است . بنابراین غرب و در رأس آنها امریکا کانون حملات نرم و براندازانه خود را متوجه آن کرده اند و در کنار تحمیل هشت سال جنگ ، کودتاهای گوناگون ، حمایت از گروه های ضد انقلابی و اغتشاش در کشور ، از انواع روش ها و ابزار جنگ نرم در حوزه های گوناگون از جمله سینما ، تئاتر ،رمان و ادبیات داستانی ، شعر ، رسانه های دیجیتالی و عرفان های دروغین بهره برده اند .
با توجه به اهمیت بحث این مقاله ابتدا به بررسی مفهوم جنگ نرم،چیستی و چرایی آن، ضرورت و اهمیت مقابله با آن می پردازد ، آنگاه به بررسی اهداف جنگ نرم،ابعاد و مؤلفه های جنگ نرم و تاکتیک های آن می پردازیم . سپس به بیان راهبرد های مقابله با جنگ نرم پرداخته خواهد شد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

War (Silent War) threat to community safety

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Moradi Rastegar 1
  • Azhdar Shamkhani 2
  • majid yousefi afrashteh 3
1 hamedan iran
2 tehran iran
3 zanjan iran
چکیده [English]

War, public opinion is an attempt to imagery and engineering.and various governments it is different. Imperialistic countries have now come to the conclusion that, as the old colonial style, needs and requirements of today Clue other questions and have arrived in the form of neo-colonialism, through a very difficult war can not be won success of Nzrra . So try to focus on the intellectual, ideological and cultural front by opening the application, to achieve their goals.
So war is now the most effective, most efficient and least expensive, yet most dangerous and most complex war against national security and stability of a country. According to some of the Islamic Republic of Iran because of Iranian-Islamic culture and civilization, originality ethnic, territorial scope, quantity and quality of population, political power and influence regional and international, progressive and high commitment to the theory of velayat-e faqih model for countries an important factor in the rise of Islamic Awakening and Islamic nations in the region. The West, especially America focus your subversive attacks, software and have found it next to the imposing eight years of war, various coups, supporting the counter-revolutionary groups and confusion in the country, a variety of methods and means of war in the area variety, including cinema, theater, novels, fiction, poetry, digital media and have used false mysticism.
Given the importance of this paper, the concept of war, what and why it is essential to deal with it pays, then, to examine the war's goals, dimensions soft war tactics and beyond. Then, in the words of coping with war will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • War
  • lasting security
  • coping with war
  • the tactics of war
- آزادی خواه، علیرضا (1368)«جنگ‌نرم با تاکید بر نقش رسانه‌ها» فصلنامه عملیات روانی، تهران: معاونت فرهنگی جاتماعی نیروی مقاومت بسیج، سال ششم، شماره‌ی بیست و سوم.
- احمدی، محمد رضا (1388) «نظام سلطه جهانی و جنگ‌نرم بر علیه انقلاب اسلامی» فصلنامه میثاق، نمایندگی ولی فقیه در نمسا، سال دوم، شماره‌ی 8، صص 135-134
- بابایی، حسین، قاسمی، علی (1389)" چیستی و چرایی جنگ‌نرم آمریکا علیه ایران"روزنامه کیهان، شماره‌ی 19679، ص 12.
باقری چوکامی، سیامک (1389)" ابعاد جنگ‌نرم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران"اخوت، سال سوم، شماره‌ی 9.
- بیانات مقام معظم رهبری دردیدارباائمه جماعات کشور،21/6/1373)
بیانات مقام معظم رهبری در نماز جمعه،23/2/1382)
- بیانات مقام معظم رهبری در دیدار بادانش آموزان به مناسبت سیزده آبان،12/8/1388)
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار بااعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، 19/9/1371.
- بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با خانوادهای شهید استان تهران،17/2/1372
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان نیروی مقاومت بسیج،22/4/1371)
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار باکارگران و فرهنگیان به مناسبت روز معلم و روز کارگر،15/2/1372)
بیانات مقام معظم رهبری دردیدار بادانشگاهیان استان آذر بایجان شرقی، 9/5/1372)
- بیانات مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه،29/3/1388.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار باوزیر و مدیران کل وزارت آموزش و پرورش،25/10/1370)
- جوانی، ید آ...(1389)" ویژگیهای جنگ‌نرم" ماهنامه فرهنگ سربازی"معاونت فرهنگی نمایندگی ولی فقیه درسپاه، شماره‌ی 54، ص 33.
 - جوانی، ید الله (1388)" مفهوم‌شناسی جنگ‌نرم"میثاق، سال دوم، شماره 7.
- حیدری، علی حسن (1389)«جنگ‌نرم و راهبردهای مقابله با آن» فصلنامه فرهنگ سربازی، تهران: معاونت تبلیغات و فرهنگ سازی نمایندگی ولی فقیه و سپاه، شماره‌ی 50.
- خانی، عبدا... (1385). رویکردها وطرحهای امریکایی درباره ایران، تهران: موسسه فرهنگی، مطالعات و تحقیقات و فرهنگ سازی نمایندگی ولی فقیه و سپاه، شماره‌ی 5.
رشتی، احمد (1383)، تبلیغات در رسانه‌های ارتباط جمعی؛ (ترجمه: عبدالجلیل شری زاده)، ندای دوست.
سلطانی، محمد، هاشمی، شهناز (1382) «پوشش خبری»، تهران: انتشارات سیمای شرق.
سورین و جیمز تانکارد (1384)؛ نظریه‌های محورهای ارتباطات؛ ترجمه‌ی: علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.
شیرازی، محمد (1376). جنگ روانی و تبلیغات، مفاهیم و کارکردها. تهران: انتشارات نمایندگی ولی فقیه در سپاه.
طبرسی، احمد بن علی، احتجاج، ترجمه بهزاد جعفری، ج 1، صص 11-6.
کالینز، جان ام (1370). استراتژی بزرگ (اصول و رویه‌ها)؛ ترجمه: کوروش بایندر، تهران، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی امور خارجه.
- لطیفی پاکده، لطفعلی (1389)«فرماندهان جنگ‌نرم» فصلنامه مربیان، تهران، پژوهشکده تحقیقات اسلامی، شماره 35، صص 27-26.
- قربانی گلشن آباد، محمد. (1382) «تبیین مفهومی، پیشینه تاریخی و تاکتیک‌های جنگ‌نرم، نبردی به قدمت تاریخ بشر» روزنامه رسالت.
- ماندل، رابرت (1379). چهره متغیر امنیت ملی. تهران: انتشارات پژوهشکده راهبردی.
محمدی، علی (1389)" کالبد شکافی جنگ‌نرم علیه انقلاب اسلامی" هفته نامه صبح صادق، معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، سال یازدهم، شماره‌ی 446، ص 14.
- نادری، شبنم (1388)«جنگ‌نرم: هنر پیروزی بدون جنگ». روزنامه کیهان، شماره‌ی 19494.
- نائینی، علی محمد (1387)«مبانی مأموریت سپاه در مقابله تهدیدات نرم با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری» فصلنامه عملیات روانی، تهران: معاونت فرهنگی اجتماعی نیروی مقاومت بسیج، سال پنجم، شماره‌ی بیستم