ویژگی‌های اجتماعی پلیس مسلمان و راهکارهای تحقق آن در ناجا

نویسندگان

چکیده

یکی از مطالبات مهم مردم، مسؤولان و دولتمردان جمهوری اسلامی ایران در جامعۀ کنونی تغییر شکل پلیس سنتی به پلیس جامعه محور است. بدین جهت، مسأله و هدف اصلی این تحقیق تبیین ویژگی‌های اجتماعی پلیس مسلمان و راهکارهای تحقق آن در ناجا است. در راستای وظایف ذاتی مقرر شده برای نیروی انتظامی در قانون، با نگرشی نو ویژگی‌های اجتماعی پلیس مسلمان را استخراج و تبیین نماید. چون تحقیق حاضر از نوع تحقیق‌های کیفی است، فاقد فرضیه، جامعۀ آماری و روش نمونه‌گیری است. همچنین، روش انجام آن توصیفی- تبیینی است. روش جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق به صورت کتابخانه‌ای و مراجعه به اسناد و منابع مکتوب و مبتنی بر یادداشت برداری علمی است. روش تجزیه وتحلیل اطلاعات، توصیفی، یعنی یافته‌های گردآوری شده دسته‌بندی و دیدگاه‌های مشترک در مورد هر ویژگی استخراج و نتیجه‌گیری می‌شود. در پایان محقق موفق شد که در قرآن کریم به یازده مورد، روایات و احادیث معصومان(ع) به هشت مورد، امام خمینی(ره) سیزده مورد، امام خامنه‌ای(مدظله العالی) هشت مورد از ویژگی‌های اجتماعی پلیس مسلمان دست یابد که بدون تکرار از دیدگاه‌های پنج‌گانه عبارتند‌از: امر به معروف و نهی از منکر، صحت عمل، رعایت عدالت در رسیدگی به حقوق مردم، ایمان و استقامت، نظم، شجاعت، عفت و پاکدامنی، قانون مداری، اقتدار همراه با رافت، اتکال به خدا و اعتماد به نفس، خوش اخلاقی و خوشرویی، صداقت و راستگویی، مردم داری، امانتداری، فداکاری و شهادت طلبی، سعه صدر، خدمت به مردم با نیت الهی و قصد قربت و ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Characteristics of the Muslim Police and Strategies for the Realization of it in NAJA

نویسندگان [English]

  • Ahmad maleki
  • Hasan reza rafiei
چکیده [English]

One of the critical demands of the people, officials and statesmen of the Islamic Republic of Iran in the current society is the transformation of traditional policing to community policing. Therefore, by employing new approaches, this research, in accordance with the inherent duties of Disciplinary Force of the Islamic Republic of Iran prescribed by law, aims to explain the characteristics of the Islamic police and ways to realize it in NAJA. This research is a qualitative research with no hypothesis, statistical population or sampling method. Data is collected through library research and referring to written documents and resources and is based on scientific note-taking. To process data Descriptive analysis is used, in which collected data are categorized, and then common views are extracted and concluded. Eventually, social characteristics of the Islamic police were extracted from these sources: 11 items from the Holy Quran, 8 items from the discourses and hadiths of the Infallibles, 13 items from Imam Khomeini, and 8 items from Imam Khamenei, which are as follows: enjoining good and forbidding wrong, correctitude, observing justice in dealing with people's rights, faith and endurance, discipline, courage, chastity and purity, observing law, authority accompanying ruth, relying on God and having self-confidence, amiability, honesty and truthfulness, being in the service of the people, trustworthiness, sacrifice and martyrdom-seeking, tolerance, serving the people for the sake and satisfaction of God and etc .

کلیدواژه‌ها [English]

  • social characteristics
  • Muslim police
  • Community Policing
  • Islamic government
  • Disciplinary Force