تطور داعش: معلول عوامل سبب ساز

نویسنده

چکیده

منطقه خاورمیانه همواره آبستن رخدادهای متعددی بوده است و این مشکلات و مصائب جدای از عوامل بیرونی که به نحوی بر این منطقه تحمیل شده، ریشه‏های داخلی نیز داشته است به عبارتی نظام امنیتی خاورمیانه قبل از شکلگیری داعش با در نظر گرفتن این شرایط دارای ماهیت و ویژگیهای خاص خود بوده است. در دوره مورد بحث ساختار نظام منطقه‏ای به تبع تحول در ساختار نظام بین‏المللی دستخوش تغییرات عمده‌ای شد که در نتیجه آن نوع رویکرد و کنش بازیگران نیز متحول گردید. همزمان با تحولات در ساختار، در فرایندهای منطقه‏ای نیز تغییراتی به وقوع پیوست و در نهایت نقش و جایگاه بازیگران نیز دستخوش تحولاتی اساسی شد که مجموع این تغییرات شرایط لازم را برای رشد و گسترش داعش فراهم ساخت. به عبارتی داعش بیش از آنکه علت یا متغیر اصلی باشد، خود معلول علل عمیق‌تر داخلی، منطقه‌ای و بین‏المللی است و یافتن راه حل برای آن نیز در تمامی این سطوح باید دنبال شود البته این مسئله بالطبع یک مسئله غامض و پیچیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

ISIS evolution: the effect of causing factors

نویسنده [English]

  • hadi chehri
چکیده [English]

The Middle East always has many events, and these problems and hardships, apart from external factors that somehow imposed on the area also had internal roots. In other words, the security system of the Middle East has its own nature and characteristics before the formation of ISIS. In the course of the discussion, the structure of the regional system has undergone major changes as a result of the evolution of the structure of the international system that the result of whichevolved the kind of approach and action of the actors At the same time as the changes in the structure, changes took place in regional processes, and eventually the role of actors was undergoing fundamental changes that all of which made the necessary conditions for grow of ISIS . In other words, ISIS is more likely be deeply rooted in domestic, regional, and international causes than the root cause or the main variable, and the solution to it must be pursued at all these levels. Of course, this issue is complex.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Middle East
  • ISIL
  • Security System
  • Structure
  • Process
  • regional actors