توسعۀ کارکرد وحدت فرماندهی در مدیریت ایستگاه‌های ایست و بازرسی ناجا در رفع بحران‌های انتظامی (مخل نظم اجتماعی)

نویسندگان

چکیده

در راستای انتشار یافته‌های نوین پژوهشی و نظریات امنیتی انتظامی، در این مقالۀ توصیفی، اهتمام به وحدت فرماندهی در قالب یک یگان بالادستی در ناجا به منظور اجرای ماموریت‌های ایست و بازرسی در زمان بحران‌های انتظامی مورد توجه قرار گرفته است. پس از برشمردن تاریخچه‌ای مختصر از روند شکل‌گیری این ایستگاه‌ها، شانزده مورد از اهم معایب روش کنونی برگزاری ایستگاه‌ها در کنار محاسن وحدت فرماندهی برشمرده شده است که برای دستیابی به این مقصود، نگارنده در چهارچوب یازده گانه‌ای، اهم موارد پیشنهادی برای نیل به این مهم را پس از بررسی عینی روند کنونی ارائه نموده است و در انتها نویسنده توان ایجاد آمایش‌های سرزمینی را در جهت جابه‌جایی و ایجاد تغییرات اجرایی در زمینه‌ی برگزاری ایستگاه‌های ایست و بازرسی با اولویت طرح در شورای عالی امنیت ملی بسیار حیاتی برشمرده و تأسیس یگان فرماندهی ایست و بازرسی در کشور را استنتاج می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development of the Unity Command Function in Managing NAJA Checkpoints in Solving Conflict Crises (Disrupting Social Order)

نویسندگان [English]

  • Majid Ataei
  • -Majid Ahmadi
چکیده [English]

In line with the publication of new research findings and idea about security laws, in this descriptive article, an attempt to focus on unity of command in the form of an upstream unit in NAJA, has been considered in the implementation of missions during the security crisis. Sixteen of the most significant disadvantages of the current method of holding checkpoints are listed alongside the merits of command unity, after listing the brief history of the formation of these points. The author has proposed the most important proposals for this purpose after the objective examination of the present process in order to achieve this goal, in the framework of the eleven factors. At the end, the author has been able to create land-based logistics to shift and make executive changes in the field of holding checkpoints with priority for laying out to the National Security Council. It infers the establishment of command unit of checkpoints in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Checkpoint
  • Command Unity
  • Police Crisis
  • Territorial Logistics