مسومیت حاد ناشی از سوء مصرف ترامادول و علل آن در مراجعین بخش مسمومیت بیمارستان فرشچیان همدان

نویسندگان

چکیده

مسمومیت یکی از علل مهم مرگ و میر در اغلب کشورها و یک مسأله حائز اهمیت در بهداشت عمومی است و داروها یکی از شایع‌ترین علل مسمومیت هستند. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی و علت مسمومیت با ترامادول در بیماران ارجاع شده به بخش مسمومیت مرکز آموزشی درمانی فرشچیان شهر همدان انجام گرفت. در این مطالعه توصیفی – مقطعی (Cross – Sectional ) به روش نمونه‌گیری آسان، کلیه بیماران مبتلا به مسمومیت حاد ناشی از ترامادول مراجعه کننده به بخش مسمومیت بیمارستان فرشچیان همدان از مهر ماه لغایت اسفند ماه سال 1393 شمسی از نظر خصوصیات جمعیت‌شناسی، علائم بالینی و علت مسمومیت مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌ها پس از گردآوری با نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد مجموع بیماران مورد بررسی 92 نفر، میانگین سنی بیماران6/21 سال، از نظر جنسیت 1/89 درصد مرد، 9/10 درصد زن بودند، حدود 7/58% مسمومیت‌ها عمدی بود. شایع‌ترین علامت بالینی کاهش هوشیاری(8/84%) و تشنج(7/58%) بود. میانگین دوز مصرفی ترامادول در مردان 2300 میلی گرم و در زنان 2000 میلی گرم بود( P.value= 0.59). بنابراین، نتیجه گرفته می‌شود که سوء مصرف ترامادول یکی از علل مهم مسمومیت در جوانان و نوجوانان خصوصأ مردان است که عمدتأ به صورت عمدی و به قصد خودکشی صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Acute poisoning due to abuse of tramadol and its causes in patients referred to the poisoning department of Farshchian Hospital in Hamedan

نویسندگان [English]

  • Abbas Moradi
  • , Seyyed Kazem Taheri
  • Nasrollah erfani
  • Milad Sabatani
چکیده [English]

Poisoning is one of the most important causes of mortality in most countries and an important issue in public health, and drugs are one of the most common causes of poisoning. The aim of this study was to determine the frequency and cause of poisoning with tramadol in patients referred to the poisoning department of Farshchian Medical Center in Hamadan. In this descriptive cross-sectional study, all patients with acute poisoning due to tramadol referring to the poisoning section of Farshchian Hospital of Hamedan were studied from October to March 2014, in terms of demographic characteristics , clinical signs and causes of poisoning. Data were analyzed by SPSS16 software. The findings showed that the total number of patients examined was 92, the mean age of patients was 21.6 years, the sexes were 89.1% male, 10.9% female, and 58.7% were deliberate poisoning. The most common symptoms were decreased consciousness (84.8%) and seizure (58.7%). The mean dose of tramadol was 2300 mg in men and 2000 mg in women (P value = 0.59). Therefore, it is concluded that the abuse of tramadol is one of the most important causes of poisoning in young people, especially men, which is mainly deliberately and intentionally suicidal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abuse
  • Tramadol
  • poisoning