بررسی عوامل شیوع قاچاق و مصرف گیاه مخدر گل در استان همدان در سال1396

نویسندگان

چکیده

کشف، تولید، قاچاق و مصرف موادمخدرهای جدید در دنیا به یک معضل بزرگ و تاحدودی غیرقابل مهار تبدیل شده است. هر روزه در رسانه‌ها عیناً شاهد یک نوع مخدر جدید گیاهی و یا صنعتی هستیم که جامعه به‌ویژه جوانان را درگیر کرده است. در این مقاله، به بررسی عوامل شیوع یکی از این نوع مخدرهای گیاهی بنام گل پرداخته شده است. چون تحقیق حاضر از نوع تحقیق‌های کیفی است، فاقد فرضیه، جامعة آماری و روش نمونه‌گیری است. روش جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق به صورت کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و منابع مکتوب و مبتنی بر یادداشت برداری علمی از مستندات پروندهای قضایی موجود در بایگانی پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان همدان است. روش تجزیه وتحلیل اطلاعات، توصیفی، یعنی یافته‌های گردآوری شده دسته‌بندی و هر ویژگی استخراج و نتیجه‌گیری شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که استان همدان همانند برخی استان‌های کشور روند رو به رشد قاچاق و مصرف گل را داشته است. از عوامل عمده گرایش به این امر را می‌توان عدم آگاهی، بیکاری، کسب درآمد، در دسترس بودن، ترویج بی‌خطر و کم خطربودن، جایگزینی با موادمخدر پرخطر و سودآوری قاچاق عنوان نمود و راهکارهای کاهش گرایش به مصرف گل عبارتند از: برنامه‌ریزی برای پرکردن اوقات فراغت همه جامعه به‌ویژه جوانان، ایجاد زیر ساختارهای لازم برای درمان بیماران، اطلاع رسانی و آگاه‌سازی عمومی و پیشگیری اولیه، اجتماعی کردن مسأله، تدوین قوانین پویا و جامع.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Prevalence of Smuggling and Marijuana Use in Hamadan in 2017

نویسندگان [English]

  • Hadi Ghazvinieh
  • Omid Delavari
چکیده [English]

The discovery, production, trafficking and consumption of new drugs in the world has become a major and somewhat uncontrollable dilemma. Every day in the media, we are witnessing a new type of plant or industrial drug that has involved society, especially the youth. In this paper, the prevalence of one of these types of herbal drugs called Marijuana has been investigated. Since the present study is qualitative research, there are no hypothesis, statistical society and sampling method. The method for collecting information in this research is in the form of a library and referring to written sources and based on the scientific note taking from the documentation of judicial cases in archives of police fighting against drugs in Hamedan. The method of analyzing information is descriptive, i.e. the collected findings are classified and each feature is extracted and concluded. The findings of the research indicate that Hamedan, like some cities in the country, has a growing trend of smuggling and Marijuana use. The main factors in this regard can be the lack of knowledge, unemployment, income, availability, the promotion of being harmless and having low risk, the replacement of high-risk drugs and the profitability of smuggling. The ways to reduce the tendency to consume Marijuana include planning for the leisure time of the entire community, especially the youth, creating the necessary infrastructure for treating patients, informing and public awareness, and early prevention, socializing the issue, compilation of dynamic and comprehensive laws.

کلیدواژه‌ها [English]

  • drug-smuggling
  • Addiction
  • Marijuana
  • cannabis