ویژگی‌های اجتماعی پلیس مسلمان و راهکارهای کاربردی آن‌ها در ناجا از دیدگاه مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله امام‌خامنه‌ای(مدظله العالی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد موادمخدر دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناس ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ویژگی­های اجتماعی پلیس مسلمان و راهکارهای کاربردی آن­ها در ناجا از دیدگاه مقام معظم رهبری انجام پذیرفته است. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع تحقیق­های کیفی بوده که با بهره­گیری از روش توصیفی انجام پذیرفته است. بنابراین، فاقد فرضیه، جامعه آماری و روش نمونه گیری است. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به‌صورت کتابخانه­ای و مراجعه به اسناد و منابع مکتوب و مبتنی بر یادداشت­برداری انجام گرفته‌ است زیرا؛ تعاریف مختلفی از پلیس جامعه­محور از سوی دانشمندان غیرمسلمان مطرح شده و آن‌ها همراه با این تعاریف راهکارهایی برای تحقق آن ارائه داده‌اند. مسأله و هدف اصلی این مقاله تبیین ویژگی­های اجتماعی پلیس مسلمان و راهکارهای تحقق آن در ناجا است. بنابراین، این پژوهش تلاش کرده در راستای وظایف ذاتی مقرر شده برای نیروی انتظامی در قانون، با نگرشی نو ویژگی‌های اجتماعی پلیس مسلمان را با استفاده از دیدگاه­های مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای(مدظله العالی) استخراج و تبیین نماید. در پژوهش حاضر، در جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به­دست آمده از روش تحلیل محتوا بهره گرفته شده است، در نتیجه تصریح گردید بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله) مهم­ترین ویژگی­های اجتماعی پلیس مسلمان اعم از خدمت به مردم با نیت الهی و قصد قربت، امر به معروف و نهی از منکر، اقتدار همراه با رأفت، عفت و پاکدامنی، صحت عمل، درستکاری ، امانت داری و عدالت می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The social features of the Muslim police and their practical solutions in NAJA from the point of view of the Supreme Leader, Imam Khamenei

چکیده [English]

The present study aimed to identify the social features of the Muslim police and their practical solutions in NAJA from the point of view of the Supreme Leader, Imam Khamenei. The method used in this research is qualitative research which has been carried out using a descriptive method. Therefore, there is no hypothesis, statistical society and sampling method. The method of collecting information in this research is in the form of a library and referring to written works and documents and records based on the taking of notes; Different definitions of community policing by non-Muslim scholars and addressed them with these definitions have offered solutions to make it happen. The main objective and purpose of this article is to explain the social features of the Muslim police and the ways to realize it in NAJA. Therefore, this research has tried to elucidate the social features of the Muslim police using the views of the Supreme Leader, Imam Khamenei, in line with the inherent duties prescribed by law enforcement law. In this research, the content analysis method has been used to analyze the data. Therefore, according to the Supreme Leader's view, the most important social features of the Muslim police, include: serving the people with divine intention and purpose of grace, good command and forbidding evil, authority with mercy, chastity, honesty, trust and justice

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social features
  • Muslim police
  • Community Policing
  • police force
الهی قمشه ای،مهدی.(1382)ترجمه قرآن کریم،تهران:چ4،موسسه چاپ گلبان.

بیات، بهرام، شرافتی پور، جعفر و عبدی،نرگس.(1387) پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع محور، تهران:معاونت اجتماعی ناجا.

جاویدی،مجتبی.(1385) قاموس عدالت ،تهران:سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

جاویدی،مجتبی.(1391) نیروی انتظامی مظهر اقتدارملی، تهران:معاونت سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی.

جعفرپور،سیدحامد.(1395)«شاخصه‌های پلیس اسلامی از منظر فرمانده معظم کل قوا»هفته نامه تبیین،تهران:سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، سال دوم ، شماره35:ص3.

رفیعی،حسن رضا.(1394)«نگاهی به مطالبات مقام معظم رهبری از پلیس ایران اسلامی همراه با دیدگاه آسیب شناسانه» فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی،تهران:سازمان عقیدتی سیاسی ناجا،سال سیزدهم ،شماره 36،ص:127-103،چ 1395.

یوسفیان،نعمت ا...و کرد فیروزجایی، اسدا...(1393)منشورپلیس مسلمان،تهران: ناشرزمزم هدایت،چاپ ایمان.