مدیریت زمان ازدیدگاه آموزه های دینی و به کارگیری آن در ناجا (مورد مطالعه فرماندهی انتظامی استان همدان )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معارف (فقه و مبانی حقوق اسلامی)دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشیار مدیریت، دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین مدیریت زمان در آموزه‎های دینی و راهکارهای به کارگیری آن در ناجا انجام شد. در راستای ارزش و اهمیت وقت و مدیریت، مطالب مبسوطی گرد آوری شد و به دنبال پاسخگویی به دو سؤال اصلی برای تحقق بود که  عبارتند از: «1- مصادیق مدیریت زمان بر اساس آموزه‎های اسلامی کدامند ؟2-  راهکارهای به کارگیری مدیریت زمان در ناجا کدامند؟»
     این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نوع تحقیقات، توصیفی- تحلیلی است. روش‌گرد‌آوری یافته‎ها در بخش نظری، کتابخانه­ای و مراجعه به اسناد و مدارک و یاداشت‌برداری است و در بخش آگاهی از راهکارهای به‌کارگیری مدیریت زمان در ناجا، با مصاحبه غیر حضوری(پرسش با پاسخ باز) از 30 نفر از  مسئولان فرماندهی انتظامی استان همدان بوده است که با استفاده از روش تحلیل مضمون یافته‎ها طبقه‌بندى و تجزیه و تحلیل شده‎اند. یافته‎های به‌دست آمده ازکل این پژوهش برای استفاده در ناجا عبارتند از: « 1) برنامه ریزی  برای تعیین هدف و داشتن نظم  برای تحقق اهداف 2) گذشت با شتاب و برگشت‌ناپذیری زمان و برتری بعضی وقت‌ها نسبت به زمان‌های دیگر 3)وقت‌شناسی 4) محدود بودن فرصت‎ها و غنیمت شمردن آنها 5) ثبات در برنامه  6) استفاده از امکانات و فن‎آوری الکترونیکی در ارائه خدمات 7) استفاده از اتوماسیون اداری و حذف مکاتبات دستی 8) تقسیم کار و اولویت‎بندی وظایف 9) حذف جلسات و کارهای زاید 10) استفاده از شیوه‌های مدیریتی نوین11) برگزاری جلسات تعامل و هماهنگی بین ناجا و سایرسازمان‌ها 12)استفاده از ابزارهای تشویق برای سرعت انجام کارها 13)تشکیل جلسات کارشناسی برای ارتقای آموزش تخصصی کارکنان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Time Management From The Point of View of Religious Teachings And Its Application In NAJA (Case Study: Hamadan Province Police)

چکیده [English]

The purpose of this study was to explain time management in religious doctrines and ways to apply it in NAJA. Regarding to value and importance of time and management, an extensive content was collected. This study intends to answer two key questions for realization, which are: "1- What are the examples of time management based on Islamic teachings? 2- What are approaches to apply time management in NAJA? "
  This research is a descriptive-analytical research in terms of purpose. In the theory section, the method of gathering the findings through referring to libraries, documents and notes has beeb described and in the section related to knowledge of time management approaches in NAJA,  open-ended questioning has been used for 30 provincial police officers. The findings were classified and analyzed using thematic analysis method. Findings from this study for using in the field are as follows: 1) Planning to set a goal and having order to attain the goals 2) Accelerated and irreversible passage of time and superiority of some times  to other times 3) Timeliness 4) Opportunity constrained and spoilage 5) Program stability 6) Use of electronic features and technology in service delivery 7) Use of office automation and manual correspondence elimination 8) Division of tasks and prioritization of tasks 9) Eliminate excessive meetings and tasks 10) Use of modern management practices 11) Interaction and coordination meetings between NAJA and other organizations 12) Use of tools of encouragement to get things done 13) Conducting expert meetings to promote specialized training for the staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time Management
  • Quran
  • Islamic Traditions
  • Naja
 آویبری،لرد ،(1369)،در آغوش خوشبختی ،ابوالقاسم پاینده ،تهران ،جاویدان
آهنچیان، محمدرضا و لطفی، سید ناصر  (1393)  ،« بررسی همبستگی بین مهارت های مدیریت زمان با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی اتاق  عمل و هوشبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد»، مشهد، دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد.
ابن شعبه حرانی(1378)، تحف العقول،  ترجمه احمد حبشی، تهران، چاپ و نشر بین الملل.
اوریزن اسوت ،ماردن ،(1378)،اسرار نیکبختی ،ابوالقاسم پاینده ،تهران ، روزنه
براملی،فیلیپ ،(1388) ، مبانی رفتاری مدیریت استراتژیک ،  مترجم  محمد هادی موذن جامی ،تهران ، موسسه نشر شهر .
بروجردی، علی و قمصریان، پژمان(1392)،«را بطه یاد گیری سازمانی با مدیریت زمان در سازمان های رسانه ای»، پژوهش نامه علوم انسانی ، 3(35)( 26): 45-71.
  بهادری، محمد کریم و همکاران  (1395 ) ،« بررسی مهارتهای مدیریت زمان دربین مدیران بیمارستان های نظامی و غیر نظامی»، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… (عج)، تهران، ۱۸(۱): 28
تریسی ،برایان، (1388)، مدیریت زمان، مترجمان علی رضا زارع و رضا عرب ،تهران ،بومرنگ
تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد،( 1366) ، غررالحکم و دررالکلم، قم، انتشارات دفتر تبلیغات.
تویسرکانی،محمد نبی،(1300)،لالی الاخبار ،قم ، المکتبه الحمدیه
جوادی یگانه ،محمد رضا ،(1390) ،« بررسی تطبیقی شاخص تنبلی در ایران و کشور های جهان  و برخی راه حل ها» ، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ  ،تهران ، مرکز مطالعات راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی
جوانی، نادر(1394 )  ،« نقش مدیریت زمان در ارتقا کارایی فرماندهان تیپ های پیاده»،  11(31 ): 71-94
حدیده چی ،مرضیه ،(1377) ، پرواز با نور ، ج 2،تهران ، موسسه تنظیم و نشر آثار  امام خمینی
حکیمی ،محمد رضا ،(1361) ،تفسیری بر صلوات ،تهران ،بی نا
خاکی، غلامرضا. (1384). " مدیریت زمان ". تهران: انتشارات بازتاب، چاپ 5.     
خاکی، غلامرضا. (1387). " مدیریت زمان، فنون شناسایی آفات زمان و راهکار های مقابله با آن " ، انتشارات بازتاب.
دشتی ،محمد ،(1379)،ترجمه نهج البلاغه ، ج 4 ،قم ، مشرقین
دیلمی ،حسن ،(1366)،اعلام الدین ،قم ، موسسه آل بیت
رحمانی، سید محمد(1387)،« بررسی تاثیر مدیریت زمان بر عملکرد کارکنان بیمارستان خاتم الانبیای نطنز  در سال  1387»، دانشگاه کرمان.
رضاییان، علی ،(۱۳۸۰)، «مبانی سازمان و مدیریت». تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها
ساکتی، پرویز و طاهری، علی. (1389). ارتباط بین مدیریت زمان با میزان موفقیت دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز. آموزش در علوم پزشکی. 3 (10): 293-300.
سروش ، عبدالحمید ،(1372) ،مدیریت زمان ، تهران ،عبدالحمید سروش
طبرسی ،حسین بن فضل ، (1371)،مکارم الاخبار ، ابراهیم میر باقری ،قم ،موسسه انتشارات
عباس زادگان ،سید محمد ،(1366) ، اصول و مفاهیم اساسی مدیریت ، تهران ، انتشارات سروش
عطار نیشابوری،فریدالدین ،(1321)،تذکره الاولیاء،تهران ،چاپخانه مرکزی
غزالی ،محمد ،(1377)،احیاء علوم الدین ،حلب ، دارالوعی
فایول ، هانری ، (1325) ، اصول فن و اداره ، ترجمه  هادی هدایتی ، تهران ، دانشگاه تهران
قدیری ابیانه ،محمد حسن ،(1392)،توهم نفتی و اقتصاد استراحتی ،تهران ، بنیاد بعثت
کافی ، قاینی  ( 1364 ) ، رسائل عرفانی  و فلسفی، تصحیح محمد باقر حجتی ، تهران ، انتشارات علمی و فرهنگی 
محمدی ،علی( 1386 ) ، سازمان و مدیریت  ، تهران ، هادیان
محمودی ، وحید(1385 ). "توسعه به مثابه آزادی." ،  تهران ، انتشارات دانشگاه تهران،
مرکز پژوهش‌های صدا و سیما،( 1385)، نظم و انضباط، قم، بوستان کتاب.
  مصباح یزدی، محمد تقی،( 1384) ،مشکات 2/6، پیش نیاز های مدیریت اسلامی، قم،‌  موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، چاپ اول.
مطلبی،سید حسن ،(1379)، گوهر وقت ، تهران ،سازمان تبلیغات اسلامی ،شرکت چاپ و نشر بین الملل
مطهری ،مرتضی ، (1382) ،اسلام و اقتصاد ،ترجمه جعفر صادق الخلیلی ، تهران ،بنیاد بعثت
مکارم شیرازی ، ناصر(1385)، ترجمه قرآن کریم ، قم ،مدرسه امام علی بن ابیطالب (ع)
مکنزی، الک. (1376). دام های زمان. ترجمه غلامرضا خاکی. انتشارات موسوی. تهران.
  مهدوی، علی(1390)،« تاثیر مدیریت زمان در پیشرفت تحصیلی دانشجویان در سال تحصیلی »، دانشگاه بابل 
نبوی ، محمد حسن ،( 1375 )،مدیریت اسلامی ،قم ، حوزه علمیه ،دفتر تبلیغات اسلامی ،مرکز انتشارات
نوری طبرسی، میرزا حسین،(1408 ) هـ. ق، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل البیت (عَلَیْهِمُ السَّلَام)‏ لاحیاء التراث،
نوری، علی(1364 )،« از حریم تا حرم: سفرنامه عتبات ابوالحسن خان فخرالملک»، انتشارات جهان آرا، تهران
معارف، امیرحسین وخلیلی، رجب علی(1392 )  ،« اصول مدیریت  زمان و آسیب شناسی آن از منظر امام علی (ع)»، موسسه تحقیقات علوم انسانی. 5 (142)،( 211):124-139.
معتمدی، عبداله و همکاران (1393 ) ،« مقایسه ی سبک یادگیری،سبک های مطالعه و مدیریت زمان در دانشجویان ممتاز و غیر ممتاز»، فصلنامه روان شناسی تربیتی، 10 (33) : 1-20 .
موسوی ، فضل اله ،(1386)« نقد و بررسی مقاله تحول تدریجی حقوق محیط زیست بین الملل و مسولیت دولت ها.» مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی. ( 4) : 243-271.
Elena-Simona Indreica, Ana-Maria Cazan, Camelia Truţa , (2011) Effects of learning styles and time management on academic achievement, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume. 30 : 1096 –1102.
Lucas B. Ojo, David A. Olaniyan,(2008). Effective Time Management in Organization Panacea or Placebo. European Journal of Scientific Research. ISSN 1450-216X Vol.24 No.1
.PP:127-133.
Tero Reunanen ,Human Factor,( 2015) in Time Management, Journal : Procedia Manufacturing, Volume 3: 709–716.