شناسایی موانع استفاده از سرمایه‌های راکد فرماندهی انتظامی‌استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی‌امین

2 استادیار دانشگاه علوم انتظامی‌امین

چکیده

در قوانین کشورهای اروپایی بر مبنای حمایت از مصرف­کنندگان با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه می‌­شود. در حقوق داخلی، خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد شرط غیرمنصفانه در قانون تجارت الکترونیک و با استفاده از روش اسنادی کتابخانه­ای انجام پذیرفته است. بنابراین، شرط غیرمنصفانه تا قبل از تصویب قانون تجارت الکترونیک در نظام حقوقی ایران شناخته شده نبود. ولی از آنجایی که شرط غیرمنصفانه در مصوبه آنسیترال به صراحت ذکر شده است و قانون‌گذار ما قانون تجارت الکترونیک را از آنسیترال اقتباس نموده، بدون توجه به آثاری که ممکن است در نظام حقوقی ایجاد کند این شرط را در ماده46 قانون تجارت الکترونیک به این نحو بیان داشته است«استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده، مؤثر نیست». این در حالی است که این شرط در دادگاه­های ما مفهومی‌ندارد، ولی در نظام کامن‌لا و دادگاه­ها به این موارد غالباً رأی می‌­دهند و قرارداد تحمیلی را تعدیل یا باطل می‌­کنند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying barriers to using the stagnant funds of the Hamadan Police Command

چکیده [English]

The laws of European countries are based on the protection of consumers against unfair contractual conditions through specific laws. In domestic law, the void of such regulations is quite evident. The purpose of this study was to identify the dimensions of unfair terms in E-commerce law using library documentary method. Therefore, the unjust condition was not recognized in the Iranian Legal System until the adoption of the E-Commerce Act. But since the unfair provision is explicitly stated in the Antitrust Act, and our legislator has adopted the E-Commerce Act from Antitrust, this provision is expressly stated in Article 46 of the E-Commerce Law, regardless of the effects it may have on the legal system. "The use of contractual terms contrary to the provisions of this chapter as well as the application of unfair terms to the consumer is not effective." While this requirement does not make sense in our courts, in the Commonwealth System, the courts often rule on these cases and modify or invalidate the imposed contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Condition
  • Unfair
  • Contract
  • e-commerce
منابع 
اختر­محققی، مهدی (1385). سرمایه اجتماعی، تهران، مهدی اختر محققی، چاپ اول.
اسحاق­مهدوی، محمد (1392). نقش امنیت در سرمایه گذاری اقتصادی، تهران.
بوردیو، پیر (1380). شکل‌های سرمایه، چاپ‌شده در کیان تاج‌بخش، سرمایه‌های اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه، تهران: نشر شیرازه.
پژوهنده، محمدحسین(1394). موانع تحقق اقتصاد مقاومتی، پژوهش­های اجتماعی اسلامی،(3) سال بیست و یکم، 36-59.
تسلیمی، محمد سعید، منوریان، عباس، آشنا، مصطفی (1385). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی درون‌سازمانی، فصلنامه فرهنگ مدیریت، 4(4) 56-27.
حبیب زاده، کرم، صفری، رضا (1390). راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی، تهران، انتشارات متفکران.
 خان باشی، محمدرضا، بستان منش، غلامرضا(1394). سهم سرمایه­های انسانی و نیروی کار در تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کار و جامعه،18(3)،42-75.
سید نقوی، میرعلی، عباس زاد، حسن (1389). بررسی و تبیین نقش مدیریت منابع انسانی در بهبود کارآفرینی سازمانی، فصلنامه منابع انسانی ناجا،5(2)­،19-48.
عالم تبریزی، اکبر، حاجی بابایی، علی و ایمان رجبی فرد (1388). سرمایه فکری، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
غیاثی ندوشن، سعید، امین الرعیا، احسان ( ۱۳۹۵). بررسی تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر میزان بهره‌وری منابع انسانی، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)،25(80)، ۲۰۹- ۱۸۳.
فریدون نعمت‌آبادی، الهام(1395)، رویکرد اقتصاد مقاومتی در تأمین مالی و سرمایه گذاری در پروژه‌های شهری، مجله اقتصادی، 8(4)، 86-71.
Chen, J. Zhu., Z. and Xie, H.Y., (2005), "Measuring intellectual capital: a new model and empirical Study". Journal of Intellectual Capital, Vol.5, No.1. pp.195-212.
Ram, R (1996) Export and Economic Growth: Some Additional Evidence, Economic Development and Cultural Change 33 : 1 pp 415-425.
Roos, J.; Roos, G. Dragonetti, N.C. and Edvinsson, L. (1998), "Intellectual Capital: Navigating in the New Business Landscape", Macmillan, Houndmills, Basingtoke.
Rutkowski, A (2009), Public investment, transport infrastructure and growth in Poland, Economic analysis from the European Commission’s Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Volume 6(11), 17.12.