بررسی الزامات رفتاری ناجا در تحقق امنیت اجتماعی جامعة اسلامی مبتنی بر منظومة ‌فکری مقام معظم رهبری(مدظلّه العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

2 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشگاه بوعلی سینا

3 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

4 کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی

چکیده

استراتژی امنیت ملی بر بالاترین سطح، تمرکز نموده و حسی از کل به دست می‌دهد. استراتژی امنیت ملی با هدف حراست از وطن و پیشبرد منافع ملی در خارج و در عین حال، پاسخگویی به چالش‌ها و فرصت‌ها، دیدگاه‌ها و آمال هر کشور در سرتاسر جهان را بیان می‌کند. این استراتژی تلاش دارد تا تضمین نماید که اقدامات پرشمار کشورها در خارج، به یک هدف مشترک خدمت کرده و یک ابتکار جمعی را شکل می‌دهد. برهمین اساس، و با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش با هدف تبیین نقش ناجا در امنیت ملی و تحقق دولت اسلامی با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری انجام گرفته است. روش تحقیق پژوهش حاضر به صورت کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد. یافته‌های پژوهش با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در حیطة مفاهیم امنیت فردی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت قضایی، امنیت فرهنگی و امنیت دفاعی و مرزی و منطقه‌ای استخراج شده و ویژگی‌های استقرار امنیت ملی و شاخص‌های امنیت ملی از دیدگاه مقام معظم رهبری بیان شده است. همچنین، نقش راهبردی ناجا در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تأمین امنیت ملی و تحقق دولت اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری نیز تبیین و تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of the Behavioral Requirements of NAJA in the Islamic Community Social Security Realization Based on the Supreme Leader's Intellectual Point of View

نویسندگان [English]

  • Ayatollah Fathi 1
  • Saeid Sharifi Rahnamou 2
1 Tehran-iran
2 Hamedan-iran
چکیده [English]

The national security strategy focuses on its own highest level and gives a sense of the whole. National Security Strategy aims at protecting the home and advancing national interests abroad, while responding to the challenges and opportunities, perspectives and aspirations of each country around the world. This strategy seeks to ensure that the countless actions taken abroad serve a common purpose and form a collective initiative. Therefore, considering the importance of this issue, the purpose of this study was to explain the role of the Law Enforcement Force (NAJA) in the national security and the realization of Islamic government with an emphasis on the supreme leader's intellectual point of view. The research method is library and documentary. The findings are extracted from the Supreme Leader's commitments in the areas of personal security, social security, economic security, political security, judicial security, cultural security and border and regional security and security, and national security deployment features and national security indicators have been expressed from the official's perspective of Supreme Leader. The strategic role of NAJA in ensuring national security and the realization of Islamic State has also been elaborated from the perspective of the Supreme Leader.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Requirements
  • National Security
  • Islamic State
  • Police
منابع
قرآن کریم – عثمان طه
نهج‌البلاغه
امام خمینی، سیدروح‌الله(1371)،مجموعه سخنرانی‌های امام خمینی(ره)، تهران: مؤسسة نشر و تنظیم آثار امام خمینی(ره).
انصاری، قدرت ا... و ابراهیم بهشتی(1385). تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا. قم: انتشارات پژوهشگاه علوم اسلامی.
پورباغبان، سجاد.(1393).بررسی آسیب‌ها و عوامل چالش‌آفرین هویت ملی، قومی و دینی در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. طرح پژوهشی.
تامیلسون، جان. (1381). جهانی شدن و فرهنگ  ترجمه محسن حکیمی، تهران، نشر فرهنگ و اندیشه.
جهان‌بین، فرزاد و مسعود معینی‌پور(1393)، فرآیند تحقق تمدن اسلامی از منظر مقام معظم رهبری، فصلنامة مطالعات انقلاب اسلامی، 11(39)، 29-46.
حافظ‌نیا، محمدرضا(1388)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت.
حیدرپور، حسین(1392)، حجاب و امنیت اخلاقی دفتر تحقیقات نیروی انتظامی.تهران: انتشارات فرهنگ علوی.
خمینى، روح الله(1378). صحیفة نور، جلد 7، تهران:مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى.
دهقانی، محمد (1390) مسؤولیت مدنی پلیس در قبال نقض حقوق شهروندان، دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق، پایان نامة کارشناسی ارشد در رشتة حقوق خصوصی.
ساعد، محمدجعفر(1386)، پیشگیری از وقوع جرم و کارکرد بسیج در تضمین امنیت اجتماعی، فصلنامة مطالعات بسیج،10(34)، 74-106.
طباطبایی، محمدحسین(1374). تفسیر المیزان. ترجمة سید محمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعة مدرسین حوزة علمیة قم.
غفاری، غلامرضا (1390). سرمایة اجتماعی و امنیت انتظامی. چاپ اول، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
محمدی‌نیا، اسد ا...(1384)، بهشت جوانان. نوبت چاپ: بیست و یکم. تهران: چاپ غدیر. ثبت اکبر.
مسعودی، محمداسحاق(1378)، پژوهشی در امر به معروف و نهی از منکر. چاپ اول. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
مصباح یزدی، محمدتقی(1381)، تهاجم فرهنگی. چاپ سوم. قم: موسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
مطهری، مرتضی(1372) جامعه و تاریخ، تهران: انتشارات صدرا.
معینی‌پور، مسعود و رضا لکزایی(1391)، ارکان واحده و تمدن اسلامی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، 9(28)، 42-66.
موسسه نشر آثار مقام معظم رهبری مدظله العالی؛ مجموعه کتب حدیث ولایت.
نوری، اکبر و رضا یداللهی(1397)، ارائه منظومه فکری مقام معظم رهبری امام خامنه­ای در حوزه روابط متقابل جامعه و نیروهای مسلح، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، 16(72)، 177-202.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. (1383). سیمای تحولی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران: گام‌هایی در تحقق امنیت ملی. تهران: ناجا.
هوشمندیار، نادر. (1395). توسعه مدیریت و نقش خلاقیت پلیس در نظم و امنیت عمومی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5(4), 97-120.
Murdoch, J, Sandler, T,(٢٠٠٢), Economic growth, Civil wars and spatial spillovers. journal of conflict Resolution, ٤٦(١): ٩١-١١٠.
بیانات در دیدار با دانش‌آموختگان دانشگاه علوم انتظامی (1390).
بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی(2/11/1370).
بیانات در دیدار وزیر کشور و جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی با رهبر انقلاب(4/2/ 1390).
بیانات در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی(27/6/1396).
‌بیانات در هفدهمین دورة دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی(16/8/1386).
بیانات فرماندهی معظم کل قوا در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی(1392).
بیانات، پیام‌ها و مکتوبات مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای(مدظلّه‌العالی) قابل دسترسی در پایگاه اطلاع‌رسانی www.khamenei.ir.