مبانی نظری، رویکردها و ابعاد جامعة اسلامی در منظومة فکری مقام معظم رهبری(مد ظلّه العالی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

حکومت اسلامی، دارای مبانی نظری اصیلی است که افراد جامعه با اتکا و عمل به آن مبانی شروع به خلق و ایجاد حرکت تحول‌انگیز و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مؤثر خویش می‌نمایند و رویکرد عملی افراد و سردمداران آن جامعه، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشأت‌گرفته از آن مبانی است و برای رسیدن به اهداف تعیین شدۀ خود، به این مبانی اصیل تمسک می‌جویند. این پژوهش، با هدف تبیین مبانی نظری، رویکردها و ابعاد جامعة اسلامی و تحقق جامعة اسلامی با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری انجام گرفته است. روش تحقیق پژوهش حاضر به‌صورت کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد. یافته‌های پژوهش با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و مبانی حکومت اسلامی در درجۀ اول مبتنی بر شناخت انسان از خدا و خود و طبیعت و تاریخ می‌باشد و مبنای دیگر آن حق‌گرایی، ایمان دینی و عقلانیت و خردورزی است و محوریت قوانین قرآن، ایمان ولایی و رفتار و مناسبت‌های اجتماعی مردم نیز از دیگر اصول مبنایی حکومت اسلامی است. با تمسک به این مبانی اصیل و ارزشمند رویکردهای حکومت اسلامی در بعد سیاسی می‌بایست براساس حفظ عزت و اقتدار حکومت اسلامی و حمایت از کشورهای ضعیف و مورد ظلم واقع شده و در بعد فرهنگی باید در جهت رسیدن افراد جامعه به هدف نهایی کمال انسانی و در بعد امنیتی حفظ امنیت مرزها و کیان جامعة اسلامی و حفظ آرمان‌های اصیل انقلاب و در بعد اقتصادی، تلاش برای ایجاد رفاه عمومی مردم و رفع تبعیض و اقتصاد عاری از ربا و تکاثر تنظیم می‌گردد و در این راستا، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مسؤولین و دلسوزان نظام ‌بایستی از منظومۀ فکری مقام معظم رهبری در زمینه‌های مختلف بهره لازم را ببرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Theoretical Foundations, Approaches and Aspects of Islamic Community in the Supreme Leader's Intellectual point of view

نویسنده [English]

  • Marzieh Pilehvar
hamedan-iran
چکیده [English]

The Islamic State has basic theoretical principles. Relying on these principles and implementing them results into the members of the society to establish and develop their own evolutionary and effective movements. The individuals as well as the leaders of the society utilize these practical approaches and resort to them in order to achieve their determined goals. The overriding purpose of this study was to explain the theoretical foundations, approaches and dimensions and the realization of Islamic society with an emphasis on the Supreme Leader's Intellectual point of view. Taking the Supreme Leader's remarks and the principles into account, the findings of the study indicated that the Islamic State was primarily based on the humans’ recognition of the God, own-self, nature and history. Other principles included the tendency to the right, religious faith and rationality, and the centrality of Qur'anic law, religious beliefs, and social behavior and occasions. Adhering to these noble and valuable principles, the approaches of the Islamic government in should be politically based on maintaining the dignity and authority of the Islamic government and protecting the weak and oppressed countries. Furthermore, in the cultural aspect, these approaches must be based on reaching the ultimate goal of human perfection in society. In the security dimension, they should maintain the security of the borders and communities and to uphold the noble ideals of the Revolution. Ultimately, in the economic dimension, these approaches should create public welfare, eliminate discrimination, and regulate usury and pluralism. In this regard, the Islamic Republic authorities and sympathizers should benefit from the Supreme Leader's Intellectual point of view in various fields and aspects.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theoretical principles
  • Islamic Government Approaches
  • Religious Faith
  • Faith in Velayat-e Faqih
منابع

- قرآن کریم

- اکبری، مرتضی(1390). درآمدی بر آموزش در اسلام و ایران، ایلام: انتشارات جوهر حیات.

- بی‌آزار شیرازی، عبدالکریم(1363). رسالة نوین امام خمینی(ره)، تهران: موسسه انجام.

‏- خامنه‏ای آیت‌الله، سید علی(1354). طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، قم: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

- خمینی، امام(ره)، سید روح الله(1377). شرح چهل حدیث، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره، (1368). صحیفة امام، تهران: مؤسسة تنظیم و نشرآثار امام خمینی.

-رستمی‌پور، سجاد(1397). اندیشة سیاسی مقام معظم رهبری، تهران: مؤسسة فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

- رضایی اصفهانی، محمد علی(1390). کارنامه اسلام، تهران: مؤسسة انتشارات امیرکبیر.

- زرین‌کوب، عبدالحسین(1375). در قلمرو وجدان، تهران: انتشارات سروش.

- دلشادتهرانی، مصطفی(1377). سیری در تربیت اسلامی، تهران: مؤسسة نشر و تحقیقات ذکر.

- سروش، عبدالکریم( 1372). فربه تر از ایدئولوژی، تهران : مؤسسة فرهنگی صراط.

- طباطبایی، محمدحسین(1374). المیزان فی تفسیر القرآن، مترجم: محمد باقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

- فیض‌کاشانی، محمدحسن(1361). کتاب‌العلم (ارزش دانش و دانشمند در اسلام)، ترجمه: اسدالله ناصح، بی‌نا.

- قربانی، زین‌العابدین(1370). تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تهران: انتشارات دفتر فرهنگ اسلامی.

- کلینی رازی، ابوجعفر محمدبن یعقوب(بی تا). اصول کافی، تعلیقات محمد آخوندی، تهران: انتشارات حیدری.

- مطهری، مرتضی(1370). مجموعة آثار استاد شهید مرتضی مطهری، تهران: انتشارات صدرا.  (1379)پیرامون انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات صدرا.

- مصباح یزدی، محمدتقی(1377).خودشناسی برای خودسازی، قم: انتشارات مؤسسة امام خمینی.

- مکارم شیرازی، ناصر(1374). تفسیر نمونه، تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامی.

- معینی‌پور، مسعود و رضا لک‌زایی(1391). ارکان امت واحده و تمدن اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال نهم، شماره 28.

- بیانات مقام معظم رهبری، برگرفته از سایت www. khamenei. ir