بررسی نقش شرایط اقلیمی بر وقوع و شدت تصادفات در نقاط حادثه‌خیز شبکۀ راه‌ها با استفاده از نرم‌افزار ARC GIS (مطالعه موردی: محورهای پلیس‌راه ملایر-همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری برنامه‌ریزی شهری و منطقه‎ای، دانشگاه آزاد اراک - ایران ‌

چکیده

نیاز به جابه‎جایی انسان و کالا از یک نقطه‌ به ‌نقطۀ‎ دیگر، موجب به وجود آمدن واژه‌ای جدید به نام حمل‌ونقل در گذشته دور گردید. حمل‌ونقل جاده‌ای در کشور ما رایج‌ترین و در دسترس‌ترین روش جابه‎جایی  کالا و مسافر است. وسایل نقلیۀ موتوری در حمل‌ونقل جاده‌ای انقلابی ایجاد نموده و منافع زیادی برای جامعه انسانی به ارمغان آورده‌اند؛ اما متأسفانه این منافع با تلفات انسانی زیادی در جاده‌ها همراه گشته‌اند. تصادفات جاده‌ای درنتیجۀ ترکیبی از عوامل مختلف محیطی، رفتاری و فناورانه روی می‌دهند. در سال‌های اخیر، نقش شرایط جوّی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تصادفات جاده‌ای، توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده است. در تحقیق پیش‎رو، تأثیر برخی از پارامترهای اقلیمی ‌بر تصادفات جاده‌ای در محورهای پلیس‌راه همدان- ملایر مورد بررسی قرار گرفته است. روش انجام این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است. بدین منظور، داده‌ها و اطلاعات مربوط به تصادفات رخ‌داده در محور مذکور و همچنین داده‌های آب‎وهوایی سال‌های 1395، 1397 و 1397 در دورۀ سه‌ساله مورد تحلیل قرار گرفت. پس از تحلیل داده‌ها، مشخص شد که پارامتر اقلیمیِ ‌بارش بیشترین تأثیر را بر تصادفات در محدوده مطالعاتی داشته است. همچنین، مشخص شد که بیشترین تعداد تصادفات در هوای گرم و در ماه شهریور، بیشتر به علت بالا رفتن حجم ترافیک و مسافرت‌های تابستانی اتفاق افتاده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Climatic Conditions on the Occurrence and Severity of Accidents at the Accidental Points of the Road Network Using ARC GIS Software (Case Study: Police Circle of Malayer-Hamadan)

نویسنده [English]

  • ali Movaghar Pak
چکیده [English]

The need to move humans and goods from one point to another has led to the emergence of a new term called transport in the past. Road transportation in our country is the most commonly used method of transportation of goods and passengers. Motor vehicles have revolutionized road transport and have brought many benefits to the human community, but unfortunately, these benefits have resulted in many human losses on the roads. Road accidents result in a combination of various environmental, behavioral and technological factors. In recent years, the role of atmospheric climate as one of the most important factors affecting traffic accidents has attracted many researchers. In the present study, the effects of some climate parameters on road accidents in the Hamedan-Malayer Police Areas have been investigated. The method of this research is analytical-descriptive. For this purpose, data and information related to accidents occurring in this axis as well as weather data for the years 1395, 1396 and 1397 during the three-year period were analyzed. After analyzing the data, it was determined that the climate parameter of rainfall had the highest impact on accidents in the study area. It was also found that the highest number of accidents occurred in hot weather and in the month of September, due to increased traffic volumes and summer trips.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accidents
  • Accidental Points
  • Climatic Conditions
  • rainfall
  • road network
منابع
بهرامیان، داود. (1384). تأثیر عناصر اقلیمی ‌و توپوگرافی در بروز تصادفات جاده‌ای و ارائه راهکارهای لازم برای کاهش اثرات آنها. پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید بهشتی.
پروژۀ مطالعه وبررسی لغزندگی جاده‌ای به سبب رخدادپدیده‌های جوی وروش‌های کاهش اثرات آن‌ها. (1380). پژوهشکدۀ هواشناسی، سازمان هواشناسی کشور.
زائرزاده، علی. (1384). بررسی تحلیل نقاط حادثه خیز شبکه راه‌های کشور، مطالعه موردی نقاط حادثه‎خیز مهم شمال استان خراسان. پایان‎نامه کارشناسی ارشد. دانشکده فنی و مهندسی. دانشگاه کردستان.
سازمان حمل ونقل و پایانه‎های استان همدان – اداره آمار و برنامه‎ریزی (گزارش آمار حمل‎ونقل استان همدان در سال 1397).
گزارش آماری اداره راه و شهرسازی استان همدان در سال 1397 اداره آمار و برنامه‎ریزی.
آیین‎نامه مدیریت ایمنی حمل‎ونقل و سوانح رانندگی، مصوب 4/6/88 وزارت کشور وزارت راه و ترابری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنایع و معادن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی‌ایران.
پلیس راه ف.ا.ا همدان.
وکیلی، محمد. (1387). بررسی تأثیر شرایط جوی نامساعد بر زمان‌بندی چراغ‌ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد گروه راه و ترابری. دانشکدۀ مهندسی عمران دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی.
Andreeseu, M & Frost, M .(2013). eather and Traffic Accidents in Montreal, Canada, Unsustainable Transportation, 29 (4): 85-100.
Andrey, C. (2014). A Temporal Analysis of Rain-related Crash Risk, Public Transportation Factbook, 254 (12): 110-135.
Bertness, J. ( 2008). Rain-related Impacts on Selected Transportation Activities and Utility Services in the Chicago Area, Journal of Mathematical Sociology, 154 (8): 142-156.
Edvards. L. (2009). The Relationship between Road Accident Severity and Recorded Weather, Ministry of Transportation and Urban Development, 55 (8): 100-135.
Eisenberg, M. (2004). The Mixed Effects of Precipitation on Traffic Crashes, Journal of Eastern Asia Society for Transportation Studies, 8 (3): 20-42.
Garber, N. J. & Hoel, L. A. (2009). Traffic & Highway Engineering (4th ed.). Toronto, Ontario.
Keay, J & Simonds, K. (2006). Road Accidents and Rainfall in a Large Australian City, Transportation Research Part A Policy and Practice, 75 (2): 50-74.
Kyte, M. Khatib, Z. Shannon, Kitchen .(2014). Effect of Weather on Free-flow Speed, Transportation Research Record, 37 (5): 345-362.
Levin, B & Nitz, D. (2005). Daily Fluctuations in Honolulu Motor Vehicle Accidents. Accide Analysis and Prevention, Journal of Transport Geography, 322 (15): 75-97.
Sherretz, L.A. & Farhar .(2004). An Analysis of the Relationship between Rainfall and the Occurrence of Traffic Accidents, journal of Transportation Research Record, 93 (6): 234-246.
Tove , H & Ivanka, O .(2007). The effect of round about design features on cyclist accident rate, Accident Analysis and Prevention, 154 (8): 142-156.
Viegas, J , & Macario, R .( 2009). Public transport regulation as an instrument of urban transport policy, International conference on competition and ownership of land passenger transport, Institute of Transport Studies, University of Leeds, Leeds, 75 (2): 50-74.
Yordphol Tanaboriboon .( 2013).  GIS Application on Road Accident Management System for Community Health Promotion. 55 (8): 100-135.
Federal Highway Association .( 2010). Road Weather Management Program: FHWA.