تبیین اندیشه‌های انتظامی- امنیتی مقام معظم رهبری، فرماندهی کل قوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی برنامه‌ریزی درسی دانشگاه بوعلی‎سینا همدان ایران

2 دانشیار مطالعات برنامه درسی، دانشگاه بوعلی‎سینا، همدان

چکیده

نیروی انتظامی (پلیس) هر جامعه به‌عنوان یکی از نهادهای مهم و اثرگذار اجتماعی و از طریق تعامل هرچه بیشتر با آحاد مردم، می‌تواند زمینۀ اعتماد متقابل و مشارکت آنان را در نیل به این هدف فراهم آورد و بسترهای مناسب را جهت تسهیل در تحقق اهداف نظام اسلامی فراهم سازد. در این زمینه، تأکیدات و اندیشه‌های مقام معظم رهبری می‌تواند در تدوین اهداف ‌مأموریت و عملکردها مفید باشد. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین اندیشه‌های انتظامی امنیتی مقام معظم فرماندهی کل‌قوا (مدظله العالی) است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است که در آن با مراجعه به بیانات و تأکیدات مقام معظم رهبری از دوران آغاز رهبری ایشان (1368) تا کنون، مهم‌ترین تأکیدات وی در بُعد اندیشه‌های انتظامی- امنیتی تبیین می‌گردد. جامعۀ آماری پژوهش حاضر، مجموعه بیانات معظمٌ‎له در دیدارهای مختلف با نیروهای مختلف نظامی و انتظامی است. نمونۀ پژوهش بر اساس قاعده رسیدن به حد اشباع در پژوهش‌های کیفی، شامل بیانات مرتبط با بعد انتظامی- امنیتی بوده است. یافته‌ها نشان می‎دهد مهم‌ترین تأکیدات مقام معظم رهبری در بُعد انتظامی- امنیتی شامل امنیت به معنای آرامش روانیِ فردی و آرامش عمومیِ اجتماعی است و قانون‌گرایی نیروی انتظامی عاملی مهم در تأمین امنیت جامعه، توجه به تأمین امنیت فضای مجازی و تأکید بر امنیت اخلاقی است که این موارد می‌توانند به‌عنوان چشم‌انداز و تأکیداتی مهم، مورد توجه عملیاتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واقع شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the Disciplinary-Security Ideas of the Supreme Leader, Commander-in-Chief of Armed Forces

نویسندگان [English]

  • Morteza Shahmoradi 1
  • Farhad Seraji 2
1 hamedan-iran
2 hamedan-iran
چکیده [English]

As one of the important and influential social institutions and by more interaction with people, the Police Force of any society can provide mutual trust and provide appropriate platforms to facilitate the realization of the goals of the Islamic system. In this regard, the emphasis and ideas of the Supreme Leader can be useful in formulating the goals of the mission and actions. Accordingly, the main purpose of this study is to explain the disciplinary- security ideas of the Supreme Commander of the Armed Forces. The research method is descriptive-analytical, in which by referring to the statements of the Supreme Leader from the beginning of his leadership (1989) until now, his most important emphases in the dimension of disciplinary-security ideas have been explained. The statistical population of the study is the collection of Supreme Leader’s speeches in various meetings with various armed forces. Based on the rule of attainment of saturation in qualitative research, the research sample included statements related to the disciplinary-security dimension. Results show that the Supreme Leader's most important emphasis in the disciplinary-security dimension includes security, which means mental individual and general social peace and legalism of disciplinary force is an important factor in security of the society, considering the security of cyberspace and emphasizing moral security. Considered promising and significant, these factors can be applied in disciplinary force of the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commander-in-Chief of Armed Forces
  • Disciplinary Force
  • Security
  • Police
منابع
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانش‌آموختگان دانشگاه علوم انتظامی (1390). برگرفته از سایت http://farsi.khamenei.ir/.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی (2/11/1370). برگرفته از سایت http://farsi.khamenei.ir/.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار وزیر کشور و جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی (4/2/1390). برگرفته از سایت http://farsi.khamenei.ir/.
بیانات مقام معظم رهبری در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی (27/6/1396). برگرفته از سایت http://farsi.khamenei.ir/.
‌بیانات مقام معظم‌رهبری در هفدهمین دورۀ دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی (16/8/1386). برگرفته از سایت http://farsi.khamenei.ir/.
بیانات مقام معظم رهبری در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی (1392). برگرفته از سایت http://farsi.khamenei.ir/.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان و مسؤولان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (1395). برگرفته از سایت http://farsi.khamenei.ir/.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسؤولین و فرمانده هان نیروی انتظامی (1398). برگرفته از سایت http://farsi.khamenei.ir/.
بیانات مقام معظم رهبری در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی (26/6/1396). برگرفته از سایت http://farsi.khamenei.ir/.
آذری، سکینه و سعید حسین‎زاده. (۱۳۹۵). نقش پلیس در نظم و امنیت جامعه، مجموعه مقالات اولین همایش ملی آینده‌پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی، لرستان، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان لرستان- انتشارات موسسه عدالت گستر بارکه افلاک،صص 254-263.
افتخاری، اصغر. (1382). ساختار اجتماعی امنیت: مطالعه موردی جامعه ایرانی، چکیده مقالات همایش امنیت اجتماعی. تهران: معاونت اجتماعی ناجا، صص 118-124.
آقابیگی، علیرضا. (1386). پلیس و کارکرد امنیت عمومی: چشم‌اندازی به راهکارهای تقویت و تحکیم مناسبات متقابل پلیس و مردم. مجموعه مقالات همایش پلیس ـ مردم. مشهد: دفتر تحقیقات و مطالعات کاربردی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی، صص 74-80.
تامیلسون، جان. (1381). جهانی شدن و فرهنگ  ترجمه محسن حکیمی، تهران، نشر فرهنگ و اندیشه.
دهقانی، محمد. (1390). مسؤولیت مدنی پلیس در قبال نقض حقوق شهروندان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، گروه حقوق، پایان نامه کارشناسی ارشد (انتشار نیافته)  رشته حقوق خصوصی.
رابرت سون، رونالد.‌ (1384). جهانی شدن، تئوری‌های اجتماعی و فرهنگی جهانی، ترجمه کمال پولادی، نشر ثالث.
رضایی راد، مجید و استرکی، اکبر. (1382). نظارت بر رفتار و عملکرد کارکنان پلیس عاملی برای ارتقای سطح امنیت اجتماعی. چکیده مقالات همایش امنیت اجتماعی. تهران: معاونت اجتماعی ناجا. صص 98-108.
ساروخانی، باقر. (1385). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی (ج اول). چاپ یازدهم. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
سپهر، حمید. (1383). نظارت همگانی و خود سازمان‌دهی اجتماعی. مجموعه مقالات نخستین همایش تخصصی ناجا و نظارت همگانی: راهبردها و راهکارها. تهران: دفتر نظارت همگانی بازرسی کل ناجا، صص 25-32.
صادقی، هوشنگ. (1374). سیر تکامل تدریجی پلیس ایران از عصر ایرانیان اوستا تا پایان عصـر پهلـوی و عصـر انقـلاب اسـلامی، دانشکده علوم فنون اداری و پشتیبانی، دانشگاه علوم انتظامی.پایان‌نامه کارشناسی ارشد (انتشار نیافته).
عبدالله خانی، علی. (1383). نظریه‌های امنیت؛ مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، تهران. (1386).
رویکردها و طرح‌های آمریکایی درباره ایران؛ مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، تهران.غفاری، غلامرضا(1390). 
لباف، فریبا. (1398). سرمایه اجتماعی و امنیت انتظامی. چاپ اول، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
قانون اساسی جمهوری اسلامی.
شناسایی فضایل اخلاق حرفه­ای پلیس و ریشه‌های آن از دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا. نشریه علمی دانش انتظامی، 82-59.
گل‎محمدی، احمد. (1383). جهانی شدن فرهنگ، هویت. نشر نی، تهران.
گیدنز، آنتونی(1390). تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه:  ناصر موفقیان، چاپ اول، تهران: نشر نی.
ماندل، رابرت(1379). چهره متغیر امنیت ملی. ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
نویدنیا، منیژه. (1388). درآمدی بر امنیت اجتماعی. فصلنامه مطالعات راهبردی، 6(1): 55-76.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، (1383). سیمای تحولی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران: گام‌هایی در تحقق امنیت ملی. تهران: ناجا.
هانتینگتون، ساموئل. (1384). نظریه‌ برخورد تمدن‌ها؛ ترجمه مجتبی امیری، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران.
هوشمندیار، نادر. (1395). توسعه مدیریت و نقش خلاقیت پلیس در نظم و امنیت عمومی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5 (4)، 97-120.