جایگاه جامعۀ اسلامی در ‌بیانیۀ گام دوم انقلاب و نقش ناجا در تحقق آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی گروه باستان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان،

2 هیأت علمی گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

چکیده

رهبر حکیم انقلاب، حضرت آیت‌الله ‌امام خامنه‌ای، ضمن تبیین دستاوردهای چهار دهۀ گذشته، جامعه را به جهادی بزرگ برای ساختن ایران اسلامی رهنمون می‌سازد. مخاطب ویژۀ این ‌بیانیۀ جوانان جامعه هستند. ناجا به‌عنوان مهم‌ترین نهاد در حوزۀ حفظ و حراست اجتماع، در ارتباط تنگاتنگ جامعۀ اسلامی برای رسیدن به تعالی با ایجاد نظم و ضابطه است و در این رهگذر، توجه به رهنمودهای مقام معظم چاره‌ساز و راه‎حل چالش‌های پیش رو است. هدف این مقاله تبیین نقش ناجا در تحقق اهداف مد نظر ‌بیانیۀ گام دوم انقلاب در رابطه با جامعۀ اسلامی است. در این پژوهش که به‌شیوۀ کتابخانه‌ای انجام شده، سعی شد حوزه‌های متنوع و زمینه‌های فعالیت ناجا جهت تبیین جایگاه ‌جامعۀ اسلامی، در ارتباط با تحقق ‌بیانیۀ گام دوم معرفی گردد. با مطالعۀ هدفمند ‌بیانیۀ گام‌ دوم، درمی‎یابیم که پنج بستر علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، و سبک زندگی از توصیه‌های هفت‌گانه‌ای است که در ‌بیانیۀ، ارتباط حداکثری ناجا را در تحقق جامعۀ اسلامی تبیین می‌نماید. بر این پایه، ناجا در زمینۀ پرورش افرادی تخصص محور و دانش بنیان، اخلاق مدار، نقدپذیر، مردم‌یار، مطالبه‌گر، و پاسخگو در بالندگی جامعه نقش به‌سزایی خواهد داشت. در نتیجه،‌ ناجا برای عملیاتی کردن نقش خود نیازمند توانمند‌سازی و اخلاق‌مدار نمودن نیروی انسانی جوان و پژوهشگر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The position of the Islamic Society in the Statement of the Second Phase of the Revolution and the Role of NAJA in its Realization

چکیده [English]

By explaining the achievements of the past four decades, the wise Supreme Leader of the Revolution, Imam Khamenei, has leaded the society into a great jihad, to construct the Islamic Iran. The special audiences for this statement are the young people of the country. NAJA, as the most important institution in the preservation and protection of society, is closely related to the Islamic society in order to achieve perfection by creating discipline. In this regard, paying attention to the Supreme Leader's guides is the solution to the challenges ahead. The purpose of this article is to explain the role of NAJA in achieving the goals of the statement of the second phase of the revolution about the Islamic society. In this study, which was a library research, an attempt was made to introduce various areas and fields of activity of NAJA to explain the position of the Islamic society in connection with the realization of in the Statement of the Second Phase. By purposefully reading the statement of the second phase of the Revolution, we understand that there are five fields of science and research, morality and ethics, economy, justice, lifestyle and fighting against corruption are among the seven recommendations that Were explained in the statement to reach the maximum connection of NAJA in the realization of Islamic society. Therefore, the NAJA will play an important role in training specialized, knowledge-based, ethical, open to criticism, demanding, and responsible people in the development of society. As a result, NAJA needs to empower young -researcher- people to apply its roles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statement of the Second phase of Revolution
  • Disciplinary Force (NAJA)
  • Islamic society

 

The position of the Islamic Society in the Statement of the Second Phase of the Revolution and the Role of NAJA in its Realization

Roya Taajbakhsh, Masoud Moeini

 

Abstract

By explaining the achievements of the past four decades, the wise Supreme Leader of the Revolution, Imam Khamenei, has leaded the society into a great jihad, to construct the Islamic Iran. The special audiences for this statement are the young people of the country. NAJA, as the most important institution in the preservation and protection of society, is closely related to the Islamic society in order to achieve perfection by creating discipline. In this regard, paying attention to the Supreme Leader's guides is the solution to the challenges ahead. The purpose of this article is to explain the role of NAJA in achieving the goals of the statement of the second phase of the revolution about the Islamic society. In this study, which was a library research, an attempt was made to introduce various areas and fields of activity of NAJA to explain the position of the Islamic society in connection with the realization of in the Statement of the Second Phase. By purposefully reading the statement of the second phase of the Revolution, we understand that there are five fields of science and research, morality and ethics, economy, justice, lifestyle and fighting against corruption are among the seven recommendations that Were explained in the statement to reach the maximum connection of NAJA in the realization of Islamic society. Therefore, the NAJA will play an important role in training specialized, knowledge-based, ethical, open to criticism, demanding, and responsible people in the development of society. As a result, NAJA needs to empower young -researcher- people to apply its roles.

Keywords: Statement of the Second phase of Revolution, Disciplinary Force (NAJA), Islamic Society.

 

 

 

امیری، سروش. (1394). همکاری‌های بین المللی اینترپل و امنیت بین المللی، فصلنامه سیاست، سال دوم، شماره ششم، صص 51 تا 68.

باتامور، تام. (1384). جامعه شناسی سیاسی، ترجمه منوچهر صبوری کاشانی، تهران، دفتر پژوهش‌های موسسه کیهان.

بیات، غلامرضا. (1392). نقش بسیج مردمی در پدافند سایبری و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال شانزدهم، شماره 58، صص 37 تا 76.

پناهی، بهرام. (1392). امت در قرآن و احادیث شیعه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی (منتشر نشده).

ترابی، یوسف و سید علی مومنی. (1397). نقش پیشرانی نیروی انتظامی در تحقق تمدن نوین اسلامی، فصلنامه پژوهش‌های دانش انتظامی، سال بیستم، شماره دوم، صص 85 تا 118.

جمشیدی، محمدحسین. (1384). اندیشه سیاسی امام خمینی، تهران، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.

حق نظری، محمدرضا و فریبا شایگان. (1395). نقش مشارکت نهادهای مردمی در پیشگیری اجتماعی از جرم، در فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی، سال یازدهم، شماره چهارم، صص 33 تا 52.

داودی دهاقانی، ابراهیم و دیگران. (1396). شاخص‌های برنامه‌ریزی پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد اطلاعات محور، فصلنامه پژوهش‌های دانش انتظامی، سال نوزدهم، شماره سوم، صص 85 تا 101.

ساروخانی، باقر. (1375). دائرةالمعارف علوم اجتماعی(ج 2)، تهران، انتشارات کیهان.

ساروی، پریچهر. و مژگان قادرزاده. (1384). جامعه مطلوب از دیدگاه امام علی(علیه السلام)، در مجله معرفت، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، سال چهاردهم، شماره هشتم، ص 95.

شعبانی سارویی، رمضان. (1384). استراتژی دفاع مردمی و تأثیر هویتی آن، در فصلنامه مطالعات ملی 23، سال ششم، شماره 3، صص 143-123.

عامری، محمدعلی. (1389). راهکارهای کاهش استرس و افسردگی در بازنشستگان ناجا، فصلنامه منابع انسانی ناجا، سال پنجم، شماره 21، صص 123 تا 147.

عبدی، توحید. (1383). تبیین رویکرد جامعه محوری پلیس، فصلنامه دانش انتظامی، سال ششم، شماره چهارم، صص 13 تا 28.

فخر زارع، سید حسین. (1393). جامعه از منظر قرآن، پژوهش‌نامه معارف قرآنی، سال پنجم، شماره 16، صص 122-93.

قربانی زاده، وجه الله و سید مهدی الوانی و حسین علی اصغرزاده رومیانی. (1394). تحلیل محتوای متون سبک مدیریت جهادی، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال دهم، شماره دوم، صص 219 الی 249.

کرمی، ثریا(1393). جامعه مطلوب از دیدگاه امام خمینی، فصلنامه حضور، پیاپی 91، صص 85 الی 104.

محمودزاده، سید مجتبی و فتاح شریف‌زاده و محمدحسین عباس‌نژاد. (1395). تأثیر عوامل مدیریتی بر توانمند‌سازی مدیران و فرماندهان ناجا، فصلنامه پژوهش‌های دانش نظامی، سال هیجدهم، صص 103 تا 118.

ملازاده، علی‌اکبر و نور محمد یعقوبی. (1394)؛ بررسی و مطالعه پلیس دانش بنیان و مدیریت دانش در ناجا، فصلنامه دانش انتظامی سیستان و بلوچستان، سال ششم، شماره 14، صص 21 تا 42.

میرمدرس، سیدموسی. (1387). جامعه برین: جستاری در جامعه مدنی و جامعه دینی، قم،: نشر بوستان کتاب.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری.

تارنمای مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91805

تارنمای کیهان  http://kayhan.ir

پایگاه خبری پلیس ایران  http://news.police.ir/News

خبرگزاری مهر https://www.mehrnews.com

خبرگزاری فارس https://www.farsnews.com

تارنمای شعار سال http://shoaresal.ir