نقش ژئوپلتیک شیعه با گسترش ایدئولوژی انقلاب اسلامی در کیفیت امنیت مرزهای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، مدیریت ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی، دانشکده فرماندهی و ستاد نزاجا

چکیده

موفقیت اسلام شیعی در ایفای نقش ایدئولوژی انقلاب در ایران، تشیع را به‌عنوان مهم‌ترین عنصر اثرگذار در سطح ژئوپلیتیک شیعه و جهان اسلام مطرح کرده است. با قدرت گرفتن ایران در منطقه و به قدرت رسیدن شیعیان در عراق و همچنین افزایش محبوبیت «حزب‌الله» لبنان و یمن، دیگر نمی‌توان قدرت شیعیان را نادیده گرفت. قدرتی که با تلفیق ایدئولوژی انقلاب و فلسفه فکری شیعه متحول شده است. ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران توانسته با این پیوند عمیق پیروان بی‌شماری در جهان پیدا کند. گروه­های آرمانگرای اسلامی که با ایدئولوژی انقلاب ایران جان تازه گرفته‌اند و توانسته‌اند سد محکمی در برابر دشمنان انقلاب ایجاد نمایند که به‌سبب آن امنیت مرزهای ایران اسلامی را در پی داشته است.
      این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی در پاسخ به این پرسش است که اساساً نقش ژئوپلتیک شیعه با گسترش ایدئولوژی انقلاب اسلامی درکیفیت امنیت مرزهای جمهوری اسلامی ایران چیست؟ نتایج تحقیق نشان داد نقش ژئوپلتیک شیعه با گسترش ایدئولوژی انقلاب اسلامی باعث ‌ارتقای امنیت مرزهای ایران می‌شود. پیوند گروه‌های آرمانگرا با ایدئولوژی انقلاب اسلامی توانسته منافع ایران را در کیلومترها دورتر فراهم ‌کند. اگرچه حراست از مرزهای جغرافیایی ترسیم شده بر روی نقشۀ یک کشور امنیت را برای آن فراهم می‌نماید، ولی انتقال کنشِ متقابلِ بین ایدئولوژی انقلاب اسلامی با سایر ایدئولوژی‌ها در خارج از حدود مرزهای سیاسی امنیت مرزهای جمهوری اسلامی ایران به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Shia Geopolitics in Expanding the Ideology of the Islamic Revolution in the Quality of Border Security of the Islamic Republic of Iran

چکیده [English]

The success of Shia Islam in playing the role of the ideology of the Revolution in Iran has made Shi'ism the most important element influencing Shia geopolitics and the Islamic world. With Iran's power in the region and the rise of Shia in Iraq, as well as the growing popularity of Hezbollah in Lebanon and Yemen, Shia power can no longer be ignored. This power has evolved by combining the ideology of the revolution and Shia intellectual philosophy. The ideology of the Islamic Revolution of Iran has been able to find countless disciples in the world with this deep union. Islamic idealist groups that have revived the ideology of the Iranian revolution and have been able to create a strong barrier against the enemies of the revolution, due to which the security of the borders of Islamic Iran has been accomplished.
By a descriptive-analytical approach, this article seeks an answer to the question of “by expanding the ideology of the Islamic Revolution, what is the main role of Shia geopolitics in the quality of security of the borders of Islamic Republic of Iran? The results showed that by expanding the ideology of the Islamic Revolution, the role of Shia geopolitics promotes the security of Iran's borders. The connection of idealistic groups with the ideology of the Islamic Revolution makes it possible to secure Iran's benefits miles away. Although protecting the geographical boundaries drawn on a country's map provides security for it, the transfer of interaction between the ideology of the Islamic Revolution and other ideologies outside the political borders will lead to the security of the borders of the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shia Geopolitics
  • Ideology
  • Border
  • Security
  • Islamic Revolution
احمدی، سیدعباس. (1397). تبیین مفهوم ژئوپلتیک شیعه، فصلنامه ژئوپلتیک،14(1).(1390). ایران، انقلاب اسلامی و ژئوپلیتیک شیعه، تهران: انتشارات اندیشه سازان نور.(1389).
نقش دین در گسترش حوزه نفوذ؛ مطالعه موردی: تشیع و ایران، فصلنامه ژئوپلیتیک. 6(2).
امیرزاده، رضا. زینالی، صادق و زمانیانی‌راد، حجت. (1395). نقش ارزشهای شیعه در دیپلماسی عمومی، فصلنامه ژئوپلیتیک. 12(2).
اخوان‌کاظمی، مسعود و شاه قلعه، صفی‌الله. (1393). تعریف مجدد از ژئوپلیتیک شیعه با نگاه به انقلاب بحرین، فصلنامه مطالعات شیعه، 12(45).
برزگر، ابراهیم. (1382)، نظریه پخش و بازتاب انقلاب اسلامی، پژوهش حقوق8(34).
حافظ‌نیا، محمدرضا و کاویانی‌فرد، مراد. (1393). فلسفه جغرافیای سیاسی، چاپ اول، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
حافظ‌نیا، محمدرضا، جان‌پرور، محسن. (1392). مرزها و جهانی شدن، چاپ اول، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
حافظ‌نیا، محمدرضا. (1393). مصاحبه با فصلنامه جنگ فرانسه.
جهان بزرگی، احمد. (1388). تحلیل گفتمانی نظریه انقلاب اسلامی، تهران: زمانه.
دهشیری، محمدرضا. (1391). بازتاب مفهومی و نظری انقلاب اسلامی ایران در روابط بین‌الملل، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
رهبر، عباس‌علی. نجات‌پور، مجید و یزدان‌پناه، محمد. (1395). ارزیابی تئوری ژئوپلیتیک شیعه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مجله رویکرد انقلاب اسلامی 10(36).
شایگان، داریوش. (1389). آمیزش افق‌ها، گزینش و تدوین منصور هاشمی، تهران: نشر فروزان.
شوتار، سوفی. (1386). شناخت و درک مفاهیم جغرافیای سیاسی، ترجمه سید حامد رضیئی، تهران: انتشارات سمت.
ضرغامی، بازین. شوشتری، سیدمحمدجواد و انصاری‌زاده، سلمان. (1393). ژئوپلیتیک شیعه یا هلال شیعه (مبانی، اهداف و رویکردها)، فصلنامه تحقیقات جغرافیای انسانی 46 (1).
عظیمی‌دولت‌آبادی، امیر و سیف، زهره. (1396). بررسی مقایسه‌ای جنبش حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، 11 (1).
فوزی، یحیی. (1391). علل شکل‌گیری و ماهیت جنبش‌های سیاسی در خاورمیانه: بررسی موردی جنبش سیاسی در یمن، فصلنامه مطالعات جهان اسلام، 1 (1).
فوزی، یحیی و هاشمی، سیدعباس. (1394). جنبش‌های اسلام‌گرای معاصر: بررسی منطقه‌ای، تهران: پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی.
قاسمی، بهزاد. (1396). تأثیر انقلاب اسلامی برتحولات جغرافیای سیاسی محور مقاومت در مقابل غرب، بیداری اسلامی، دوره دوم 4 (51).
مسعودنیا، حسین و خانی، اعظم. (1385). بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا از منظر رهبر معظم انقلاب (مدضلله‌العالی) بیداری اسلامی و تحولات منطقه‌ای، دکتر اصغر افتخاری (ویراستار علمی)، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
ملک‌حسینی، محمدتقی . وطنی، علی. رضوی، محمد و آلوستانی، زینب. (1394). سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی در بین مرزنشینان استان گلستان و راه‌های ‌ارتقای آن، فصلنامه پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، 3 (1).
موسوی، سیدمحمد و باقری‌فر، محسن. (1394). نظریه سازه‌انگاری و بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر جنبش انصارالله و انقلاب یمن، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران، 4 (14).
مینایی، حسین. حاجیانی، ابرهیم. دهقان بوده، حسین و جعفرزاده‌پور، فروزنده. (1393). ارزیابی اثر فرآیندهای مدیریت دانش در فعالیت‌های دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد، 23 (70).
همایش ژئوپلتیک شیعه. (1389). اخبار شیعیان، ش84 و85.
البراهه، سامی. (2011). الثوره التونسیه افشلت جمیع خطط الاستکبار العالمی.
مهکویی، حجت و باویر، حسن. (1395). ژئوپلیتیک شیعه و نقش آن در روابط ایران پاکستان، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، 5 (18).
موسوی خمینی، سید روح‌الله. (1369). شئون و اختیارات ولایت فقیه، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1373).
 آیین انقلاب اسلامی گزیده‌ای از اندیشه و آرای امام خمینی(ره)، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
نادری، احمد. (1393). از ژئوپلیتیک دولت محور گرفته تا ژئواکالکتیک مبتنی بر تمدن. خاورمیانه؛ میدان نبرد تمدنها در میدان جنگ تمدنها، فصلنامه مطالعات قدّرت نرم، 4 (10).
Alhadeff, Iakovos. (2016). The Geopolitics of the Civil War of Shia Islam, Russia: Smash words
Eagleton, T. (1991). Ideology: An Introduction. London And New York: Verso
Giddens, A. (2006). Sociology (5th). Cambridge:Polity.
Norton, Augustus Richard. (2015). The Geopolitics of Shia and the Sunni-Shia Rift, in Regional Insecurity after the Arab Uprisings: Narratives of Security and Threat, Edited by Elizabeth Monier, UK: Springer