راهبردهای نیل به جامعۀ اسلامی مبتنی بر منظومۀ فکری مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامۀ درسی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان (نویسندۀ مسؤول)

2 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 استادیار پژوهشی پژوهشگاه علوم انتظامی و مالعات اجتماعی ناجا

چکیده

ویژگی­ جامعۀ اسلامی در اندیشۀ رهبری همانند سایر مفاهیم و تعابیر مهم و محوری سیاسی در قلمرو مکتب حیات‌بخش اسلام و آموزه­های دینی تفسیر و تحلیل می­شود که مجموعه عواملی همانند اعتقادات دینی، خدمتگزاری، عدالت­طلبی، دشمن­شناسی و مشارکت عمومی در پیدایش مؤلفه­های مربوطه و استقرار آن سهیم هستند. بر این اساس، استقرار جامعۀ اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران یک مقوله قدسی و ارزشی به شمار می­آید؛ زیرا اندیشه­های مقام معظم رهبری که منتج از نظام اسلامی است، جوهر اصلی جامعۀ اسلامی را عبارت از تعبّد، ایمان و عمل صالح آحاد ملّت می­دانند که می­بایست به سمت نهادینه شدن حرکت کند. برهمین اساس، و با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهم­ترین راهبردهای نیل به جامعۀ اسلامی با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری انجام گرفته است. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی و به صورت کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد. یافته­های این پژوهش با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، مهم­ترین راهبردهای رسیدن و برپایی جامعه اسلامی را عبارت از وفاق و همگرایی ملی، ولایت مداری، مشارکت عمومی، امر به معروف و نهی از منکر، دانش‌اندوزی، ساماندهی اقتصادی، قانون­مداری و... می­دانند که نتایج به­دست آمده با توجه به  شاخص‌های جامعۀ اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری در سرتاسر مقاله بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies for Achieving an Islamic Society Based on the Intellectual System of the Supreme Leader

نویسنده [English]

  • saeed sharifi rahnemon 1
چکیده [English]

The characteristics of Islamic society in the thought of leadership are interpreted and analyzed like other important concepts and political interpretations in the realm of the life-giving school of Islam and religious teachings, which are a set of factors such as religious beliefs, service, justice, hostility and participation. The public contributes to the emergence and establishment of the relevant components. Accordingly, the establishment of the Islamic society in the system of the Islamic Republic of Iran is a sacred and valuable issue, because in the thoughts of the Supreme Leader that result from the Islamic system, the main essence of the Islamic society is people’s worship, faith and righteous deeds that must move towards institutionalization. Given the importance of the issue, the present study aims to identify the most important strategies for achieving Islamic society with an emphasis on the views of the Supreme Leader. The research method of the present study is descriptive and documentary. According to the statements of the Supreme Leader, the most important strategies for achieving and establishing the Islamic society are national unity and convergence, orbital governance, public participation, enjoining what is good and forbidding what is evil, learning science, economic organization, rule of law, and so on. The results obtained according to the characteristics of the Islamic Society from the point of view of the Supreme Leader have been expressed throughout this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayatollah Khamenei
  • Strategy
  • Islamic society
  • intellectual system

Strategies for Achieving an Islamic Society Based on the Intellectual System of the Supreme Leader

Majid Sharifi, Rahnoo, Saeed Sharifi Rahnamoo, Ayatollah Fathi

 

 

Abstract

     The characteristics of Islamic society in the thought of leadership are interpreted and analyzed like other important concepts and political interpretations in the realm of the life-giving school of Islam and religious teachings, which are a set of factors such as religious beliefs, service, justice, hostility and participation. The public contributes to the emergence and establishment of the relevant components. Accordingly, the establishment of the Islamic society in the system of the Islamic Republic of Iran is a sacred and valuable issue, because in the thoughts of the Supreme Leader that result from the Islamic system, the main essence of the Islamic society is people’s worship, faith and righteous deeds that must move towards institutionalization. Given the importance of the issue, the present study aims to identify the most important strategies for achieving Islamic society with an emphasis on the views of the Supreme Leader. The research method of the present study is descriptive and documentary. According to the statements of the Supreme Leader, the most important strategies for achieving and establishing the Islamic society are national unity and convergence, orbital governance, public participation, enjoining what is good and forbidding what is evil, learning science, economic organization, rule of law, and so on. The results obtained according to the characteristics of the Islamic Society from the point of view of the Supreme Leader have been expressed throughout this study.

 

Keywords: Ayatollah Khamenei, Strategy, Islamic Society, Intellectual System.

 

قرآن کریم – عثمان طه

نهج‌البلاغه

امام خمینی، سیدروح­الله(1371)،مجموعه سخنرانی­های امام خمینی(ره)، تهران: مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی(ره).

انصاری، قدرت ا... و ابراهیم بهشتی(1385). تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا. قم: انتشارات پژوهشگاه علوم اسلامی.

جهان­بین، فرزاد و مسعود معینی­پور(1393)، فرآیند تحقق تمدن اسلامی از منظر مقام معظم رهبری، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، 11(39)، 29-46.

حافظ­نیا، محمدرضا(1388)، مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت.

حیدر پور، حسین(1392)، حجاب و امنیت اخلاقی دفتر تحقیقات نیروی انتظامی.تهران: انتشارات فرهنگ علوی.

رستمی، عبدالرضا(1385)، بررسی وضعیت مشارکت مردم در امربه‌ معروف ونهی از منکرو راه‌های توسعه آن، معاونت امر به ‌معروف و نهی از منکردایره تحقیقات و پژوهش. چاپ اول. تهران: انتشارات بروج.

ساعد، محمدجعفر(1386)، پیشگیری از وقوع جرم و کارکرد بسیج در تضمین امنیت اجتماعی، فصلنامه مطالعات بسیج،10(34)، 74-106.

طباطبایی، محمدحسین(1374). تفسیر المیزان. ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

قرائتی، محسن(1376)، امربه ‌معروف و نهی از منکر، چاپ دوم، تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.

قرائتی، محسن(1384)، ده درس پیرامون امر به‌ معروف و نهی از منکر، چاپ چهارم، تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.

گلدوزیان، ایرج(1387)، محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ دهم. تهران: انتشارات مجد.

محمدی­نیا، اسد ا...(1384)، بهشت جوانان. نوبت چاپ: بیست و یکم. تهران: چاپ غدیر. ثبت اکبر.

مسعودی، محمداسحاق(1378)، پژوهشی در امر به معروف و نهی از منکر. چاپ اول. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.

مصباح یزدی، محمدتقی(1381)، تهاجم فرهنگی. چاپ سوم. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

مطهری، مرتضی(1372) جامعه و تاریخ، تهران: انتشارات صدرا.

معینی­پور، مسعود و رضا لکزایی(1391)، ارکان واحده و تمدن اسلامی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، 9(28)، 42-66.

موسسه نشر آثار مقام معظم رهبری مدظله العالی؛ مجموعه کتب حدیث ولایت.

نوری، اکبر و رضا یداللهی(1397)، ارائه منظومه فکری مقام معظم رهبری امام خامنه­ای در حوزه روابط متقابل جامعه و نیروهای مسلح، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، 16(72)، 177-202.

بیانات، پیام­ها و مکتوبات مقام معظم رهبری امام خامنه­ای(مدظله­العالی) قابل دسترسی در پایگاه اطلاع‌رسانی www.khamenei.ir.

دیدار با دانش‌آموختگان دانشگاه علوم انتظامی (1390).

بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی (دوم بهمن‌ماه 1370).

بیانات در دیدار وزیر کشور و جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی با رهبر انقلاب (چهارم اردیبهشت‌ماه 1390)

بیانات در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی (27/06/96 )