نقش و جایگاه ناجا در تحقق دولت اسلامی مبتنی بر منظومة فکری امام خامنه‌ای (مدظله‌العالى)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، سیستم‌های اطلاعاتی- دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناس فلسفه- دانشگاه تهران

3 کارشناس حقوق – دانشگاه علمی کاربردی همدان

4 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی- دانشگاه آزاد واحد همدان

چکیده

با توجه به وارد شدن انقلاب اسلامی به چهل سالگی دوم، رهبر معظم انقلاب اسلامی بیانیه­ای راهبردی در خصوص گام دوم انقلاب ارائه کرده­اند که یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های این بیانیه تحقق دولت اسلامی می‌باشد. همة سازمان­ها، به‌ویژه پلیس، بایستی در تحقق این مؤلفه‌ اهتمام داشته باشند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش و جایگاه نیروی انتظامی در تحقق دولت اسلامی از منظر امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) است. روش این تحقیق از نوع کاربردی توسعه‌ای بوده به روش تحلیل محتوا و تبیینی- تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌اى و فضاى مجازى و اینترنت انجام شده است. هرحکومت و دولتى براى تأمین امنیت، حفظ استقلال و تمامیت ارضى و تأمین اهداف و آرمان‌های خود نیاز به نیروهای‌مسلح قوى، مقتدر و سازمان‌یافته دارد. جمهورى اسلامى ایران نیز پس از استقرار، براى برقراری نظم، حفظ امنیت و دفع تهدیدات داخلى و خارجى و دستیابی به اهداف و آرمان‌های خود نیروهاى مسلحى را فراهم نموده است که از جملة آنها می‌توان به نیروی انتظامی اشاره کرد. و نتیجه این‌که در اندیشه امام خامنه‌ای(مد ظله‌العالی)، امنیت؛ مهم‌ترین نیاز کشور و همه جوامع بشری بوده و نیروی انتظامی یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان اقتدار و امنیت ملی می‌باشد. از سوی دیگر، وظایفی در نظام اسلامی دارد، که به قوام و دوام دولت اسلامی و تحقق آرما‌ن‌های آن کمک می‌کند که از جمله آن‌ها می‌توان به برقراری امنیت، مقابله با تهدیدات داخلی، استقرار نظم و قانون، امر به معروف و نهی از منکر، تحقق جامعه اسلامی الگو، کشور الگو و نهاد انتظامی الگو اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role and Position of the NAJA in the Realization of the Islamic State Based on the Intellectual System of Imam Khamenei

چکیده [English]

Given the entry of the Islamic Revolution into its second 40 years, the Supreme Leader of the Islamic Revolution has presented a strategic statement on the second step of the Revolution, one of the most fundamental components of which is the realization of the Islamic State. All organizations, especially the police, must work to achieve this component. Therefore, the present study aims to explain the role and position of law enforcement in the realization of the Islamic State from the perspective of Imam Khamenei. The method of this research is applied developmental method by content analysis and explanatory-analytical method and using the resources of libraries and virtual space and the Internet. Every government and state needs strong, powerful, and organized armed forces to ensure its security, maintain its independence and territorial integrity, and achieve its goals and aspirations. The Islamic Republic of Iran, after its establishment, has provided the armed forces with the means to maintain order, maintain security, and repel internal and external threats, and achieve its goals and aspirations, including law enforcement. And the result is that in the mind of Imam Khamenei (the Supreme Leader), security is the most important need of the country and all human societies. Also, police forces are one of the most important producers of national authority and security. On the other hand, they have duties in the Islamic system, which contributes to the stability and permanence of the Islamic State and the realization of its aspirations, among them we can pointe out security, countering internal threats, establishing law and order, enjoining what is good and forbidding what is evil, and realization of the Islamic society as the model, the country as the model and the police forces as the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khamenei's Intellectual System
  • Police Forces
  • Islamic State
  • Security

The Role and Position of the NAJA in the Realization of the Islamic State Based on the Intellectual System of Imam Khamenei

Jalal Jafari, Kourosh Zanganeh, Mahdi Moradi Khanlar, hajar laghari

 

Abstract

     Given the entry of the Islamic Revolution into its second 40 years, the Supreme Leader of the Islamic Revolution has presented a strategic statement on the second step of the Revolution, one of the most fundamental components of which is the realization of the Islamic State. All organizations, especially the police, must work to achieve this component. Therefore, the present study aims to explain the role and position of law enforcement in the realization of the Islamic State from the perspective of Imam Khamenei. The method of this research is applied developmental method by content analysis and explanatory-analytical method and using the resources of libraries and virtual space and the Internet. Every government and state needs strong, powerful, and organized armed forces to ensure its security, maintain its independence and territorial integrity, and achieve its goals and aspirations. The Islamic Republic of Iran, after its establishment, has provided the armed forces with the means to maintain order, maintain security, and repel internal and external threats, and achieve its goals and aspirations, including law enforcement. And the result is that in the mind of Imam Khamenei (the Supreme Leader), security is the most important need of the country and all human societies. Also, police forces are one of the most important producers of national authority and security. On the other hand, they have duties in the Islamic system, which contributes to the stability and permanence of the Islamic State and the realization of its aspirations, among them we can pointe out security, countering internal threats, establishing law and order, enjoining what is good and forbidding what is evil, and realization of the Islamic society as the model, the country as the model and the police forces as the model.

Keywords: Imam Khamenei's Intellectual System, Police Forces, Islamic State, Security.

قرآن کریم.

امام خمینی (ره)، صحیفه امام.

بهرامی، غنی زاده، سامان. (1398). تبیین جایگاه و نقش پلیس امنیت اقتصادی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران. فصلنامه علمی کارآگاه 1398.58-43 ,148

ترابی پور، محمد، فرج پور،،علی (1388). نقش پلیش در امنیت اجتماعی. فصلنامه پلیس.

موسوی، سیدمحمد و باقری‌فر، محسن(1394). نظریه سازه‌انگاری و بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر جنبش انصارالله و انقلاب یمن، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران.

رحیمی­راغب، مهین(1394) فصلنامه علمی تخصصی جندی شاپور،1(3)1-22.

سیف، اله مراد(1395) زمینه یابی و انطباق سنجی کارکردهای نیروی انتظامی با اقتصاد مقاومتی، فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا، 1(2)، 89-105.

خدائیان چگنی، ذبیح اله(1391)، بررسی تطبیقی نهادهای نظام عدالت کیفری فرانسه و ایران در مقابله با جرایم اقتصادی، مجله مطالعات حقوقی،4(2) 26-41.

غمامی، سیدمحمدمهدی(1397).نسبت سنجی الگویپایه اسلامی ایرانی پیشرفتبیانیه و گام دوم انقلاب، کیهان فرهنگی انقلاب دوم 68 ،(386)35.

ناصحی، علی(1393) نظم وامنیت عمومی وچالش های توسعه، فصلنامه علمی کاربردی معاونت اجتماعی ناجا، 1(1)1-26.

حیدری، نراقی،علی محمد،گفتار نراقی(1391)،جلد دوم، تهران:انتشارات مهدی نراقی.

هوشمندیار، نادر. (1395). توسعه مدیریت و نقش خلاقیت پلیس در نظم و امنیت عمومی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5(4), 97-120.

بیانات:

بیانات در مراسم دانش آموختگى دانشجویان دانشگاه علوم انتظامى،16/8/1386 .

بیانات در دیدار فرماندهان ناجا، 06/02/1394.

بیانات در دیدار فرماندهان نیروى انتظامی، 19/02/1395.

بیانات در دیدار کارگزاران نظام، 06/08/1383.

بیانات در دیدار کارگزاران نظام، 12/09/1379.

بیانات در د بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی (دوم بهمن‌ماه 1370).

بیانات در دیدار وزیر کشور و جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی با رهبر انقلاب (چهارم اردیبهشت‌ماه 1390)

بیانات، پیام­ها و مکتوبات مقام معظم رهبری امام خامنه­ای(مدظله­العالی) قابل دسترسی در پایگاه اطلاع­رسانی www.khamenei.ir