نقش و جایگاه سازمان‌ها، نهادها و مراکز نظامی و انتظامی، آموزشی و فرهیختگان استان همدان در تحقق جامعه اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در مسیر دست یافتن به اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی، یک نقشۀ راه 5 مرحله‌ای ترسیم کرده‌اند که عبارت‌اند از: ایجاد انقلاب اسلامی، ایجاد نظام اسلامی، ایجاد دولت اسلامی، ایجاد کشور (جامعه) اسلامی و درنهایت، ایجاد تمدن جهانی و بین‌الملل اسلامی. ایجاد کشور (جامعه) اسلامی، مرحله چهارم از مجموعه گام‌های کلی انقلاب اسلامی در راه رسیدن به اهداف و آرمان‌ها و تحقق نقشۀ راه انقلاب اسلامی است. روش انجام مقاله، مروری و با توجه به بیانیه‌ها و سخنرانی‌ها و تعیین خط‌مشی‌های نظام توسط رهبری، مقاله‌ها، منابع مکتوب و مطالب معتبر الکترونیکی، با رویکرد تحلیلی– تفسیری بوده باشد. بر اساس آیات قرآن کریم، جامعۀ اسلامی، جامعه‌ای است که دارای حداقل ده ویژگی است که شرح اجمالی هریک از آن‌ها توضیح داده‌شده است. برای تحقق جامعه اسلامی، نهادها و سازمان‌های نظامی و انتظامی و مراکز آموزشی و فرهیختگان استان نقش و وظایف مهمی بر عهده‌دارند. همکاری نهادهای نظامی و انتظامی و مراکز آموزشی و فرهیختگان می‌تواند اهمیت و جایگاه این نهادها را پررنگ‌تر و در تحقق بهتر جامعۀ اسلامی مؤثر باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role and Position of Organizations, Institutions and Military Centers and Law Enforcement, Education and Intellectuals in the Hamedan Province in the Realization of Islamic Society

نویسنده [English]

  • Arezoo Nejatian
چکیده [English]

The Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran, Imam Khamenei, has drawn a five-step roadmap for achieving the goals and ideals of the Islamic Revolution, which are: the establishment of the Islamic Revolution, the establishment of the Islamic system, the establishment of the Islamic state, the Islamic country and society. Finally, the creation of a global and international Islamic civilization. The creation of an Islamic country (society) is the fourth stage of the set of general steps of the Islamic Revolution towards achieving the goals and ideals and the realization of the roadmap of the Islamic Revolution. According to the statements and speeches and according to the determination of the system policies by the Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran, therefore, articles, written sources and valid electronic materials, with an analytical-interpretive approach, the method of this research was review-based type. According to the verses of the Holy Quran, an Islamic society is a society that has at least ten characteristics. In this study, each of these characteristics is briefly described. For the realization of the Islamic society, military and law enforcement institutions and organizations, educational centers and intellectuals have important roles and responsibilities. The cooperation of military and law enforcement institutions and educational centers and intellectuals‌ can highlight the importance and position of these institutions and be effective in the better realization of the Islamic society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic society
  • Law Enforcement
  • Military Institutions and Organizations
  • Scientific and Educational Centers
  • Intellectuals
قرآن کریم

- بانک جامع بیانات مقام معظم رهبری، (1389)، مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان

- خطیبی، محمد، (1384)، بررسی تطبیقی جامعه اسلامی و جامعه مدنی، نشر زمزم هدایت، ص 15.

- رحمانی، محمدعلی، (1396)، نقش و جایگاه نیروهای مسلح در تحقق دولت اسلامی مبتنی بر منظومه فکری امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، بصیرت و تربیت اسلامی.

- ساروخانی، باقر، (1370)، دائره المعارف علوم اجتماعی، نشر موسسه کیهان، ص 746.

- قانون نیروی انتظامی، (1370)، به نقل از موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری، به نقل از سایت:

http://www.samalaw.com

- نگارش، حمید، (1386)، قرآن و ویژگی‌های جامعه اسلامی، فصلنامه پیام، شماره 87، ص 104.