ارائه راهکاری برای مقابله با جرایم اسکیمینگ اقتصادی، با تأکید بر بانک‌داری الکترونیک (مورد مطالعه: پلیس همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس- دانشجو

2 دانشیار مهندسی کامپیوتر، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

امروزه، با رشد تکنولوژی و گسترش تجهیزات و خدمات بانکداری الکترونیک، استفاده از خدمات بانکی بسیار ساده شده­است. وجود این فضا، با وجود برخی مزیت­های اجتماعی، فرصتی برای جرایم مالی ایجاد کرده­است. در پژوهش حاضر، با جمع­آوری اطلاعات از پلیس فتای استان همدان، گردآوری انواع روش­های موجود و انجام­شده در این نوع حملات و باتوجه به زیرساخت­های موجود در نظام بانکی، تکنولوژی­های فناوری اطلاعات و ارتباطات موجود و شرایط تحریمی حاکم که دسترسی به برخی تکنولوژی­ها را با مشکلاتی مواجه ساخته، درصدد ارائه راهکارهایی کارآمد و نو در جهت پیشگیری از حملات اسکیمینگ هستیم. در این پژوهش، باتوجه به مطالعات صورت­گرفته، طرحی کاربردی و قابل اجرا در قالب رمزهایی در فضای جاوا به صورت نرم­افزاری کاربردی برای تلفن­های همراه به منظور استفاده از تکنولوژی NFC ارائه گردید که می­تواند درجهت کنترل و کاهش جرایم اسکیمینگ و کاهش هزینه­های ارائه کارت­های بانکی توسط بانک­ها و کاهش انواع خطرات و حملات سارقان به میزان قابل توجهی نقش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Solution to Deal with Economic Skimming Crimes; Emphasizing on E-Banking (Case Study: Hamedan Police)

نویسندگان [English]

 • mehdi rezaei 1
 • Mahdi Abbasi 2
2 Associate Professor of Computer Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

Today, with the growth of technology and expansion of electronic banking equipment and services, the use of banking services has become very simple. The existence of this space has created an opportunity for financial crimes despite some social advantages. In the present study, we are going to present novel and efficient strategies in order to prevent skimming attacks by collecting information from the Fata Police of Hamadan Province as well as collecting various methods available and the methods used in this type of attacks and considering the existing infrastructure in the banking system, existing information and communication technology, and the prevailing sanctions that have made access to some technologies difficult. In this research, according to the studies, a practical and applicable design in the form of codes in Java space was presented as an applicable software for mobile phones in order to use NFC technology which can play an important role significantly in controlling and reducing skimming crimes, reducing the cost of issuing bank cards by banks, and reducing all kinds of risks and attacks by thieves.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Skimming crimes
 • Economic Crimes
 • Electronic banking
 • Banking information theft
 • Cyberspace
 1. پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (https://www. cyberpolice.ir/)
 2. حافظ­­نیا، محمدرضا. (1399). مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. نشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم­انسانی دانشگاه­ها (سمت).
 3. دیواندری، علی؛ عابدی، احسان و ناصرزاده، سیدمحمدرضا. (1392). ارائه الگوی مفهومی برای تبیین عوامل کلیدی مؤثر بر کیفیت سیستم­های ارائه­دهنده خدمات بانکداری ایتنترنتی (پیمایشی پیرامون بانک ملت). نشریه مدیریت فناوری اطلاعات. دوره5، شماره1، صفخات36-19.
 4. عندالله، باقر. (1396). بررسی شیوه­های مختلف بانکداری الکترونیک و تأثیر آن بر افزایش درآمد بانک ملی ایران. رساله دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق.
 5. احمدی، علی؛ علیرضا، سعید و نهایی، وحید. (1386). توصیفی جامع از روش­های تحقیق (پارادایم­ها،
   استراتژی­ها، طرح‌ها، رویکردهای کمی، کیفی و ترکیبی). نشر تولید دانش.
 6. کاظمی، مهدی؛ کرد، باقر و مهرورزی، محمد. (1389). بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت عرضه خدمات اینترنتی و ارائه یک الگو پیش­بینی­کننده با استفاده از درخت تصمیم­گیری. پژوهش­های مدیریت عمومی، سال سوم، شماره دهم، 45-29.
  1. Alachandher, K., & Santha, V. (2004). Electronic Banking in Malaysia: A Note on Evalution on Evaloution of services and Consumer Reactions. Journal of Internet Banking and Commerce1(2), 56-70.
  2. Brittain, J. (2018). 10 Tips to help cardholders steer clear of credit card skimmer fraud. Loos Prevention Magazine.
  3. Hebert, A. (2014). A scam-free vacation. Federal trade commission.
  4. Ilchenko, O. V., Chumak, V. V., Kuzmenko, S., Shelukhin, O., & Dobrovinskyi, A. V. (2019). Fishing as a cybercrime in the Internet banking system: economic and legal aspects.
  5. Jun, M., & Cai, S. (2001). The key determinants of internet banking service quality: a content analysis. International journal of bank marketing.
  6. Pater, P. (2020). How does credit card skimming work?. Science ABC.
  7. Tressler, C. (2018). Watch out for card skimming at the gas pump. Federal trade commission.
  8. The Islamic Republic News Agency. (1398).
  9. Whitty, M. T. (2019). Predicting susceptibility to cyber-fraud victimhood.  Journal of Financial Crime.
  10. Zoroja, J., & Pejić Bach, M. (2016). Impact of information and communication technology to the competitiveness of European countries-cluster analysis approach.