بررسی تأثیر اقتصاد بر نرخ خودکشی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، سیستم‌های اطلاعاتی- دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

خودکشی را می­توان یکی از مهم­ترین آسیب­های اجتماعی قرن حاضر قلمداد نمود. این آسیب اجتماعی روندی روبه رشد دارد و باعث نابودی سرمایه­های انسانی می­شود. با توجه به نقش اساسی سرمایه­های انسانی در رونق و توسعۀ اقتصادی کشورها، بررسی علل اقدام به خودکشی حائز اهمیت است. در این میان، علم اقتصاد نیز همگام با سایر علوم تلاش­هایی را درجهت بررسی و شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر بر خودکشی انجام داده ­است. مطالعۀ حاضر نیز ازجمله مطالعات انجام­شده در این حوزه، در تلاش است تا با استفاده از الگو­های اقتصادسنجی داده­های تابلویی (روش گشتاورهای تعمیم­یافته) به­بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر میزان خودکشی در استان­های ایران در بازۀ زمانی 1400-1384 بپردازد. از همین­رو، در این مطالعه به اثرگذاری عوامل اقتصادی متعددی، همچون رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم، نابرابری درآمدی، صنعتی­شدن، شکاف تولید و شهرنشینی در سطح و با یک دوره وقفه در اقدام به خودکشی در استان­های ایران پرداخته می­شود. نتایج تجربی حاکی­از آن است که اکثر متغیرهای اقتصادی با یک دوره وقفه، دارای تأثیر معناداری بر خودکشی هستند. به­طوری که با افزایش رونق و رشد اقتصادی در دورۀ گذشته، نرخ خودکشی دورۀ جاری کاهش معناداری یافته است. در­حالی­که، شکاف تولید، نرخ بیکاری، تورم، نابرابری درآمدی و شهرنشینی در دورۀ گذشته دارای رابطۀ مثبت با نرخ خودکشی دورۀ جاری هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of economy on suicide rate in Iran

نویسندگان [English]

 • Ali Hajizadeh Asl 1
 • jalal jafari 2
 • hojatolah khodamoradi 3
1 MA student of management, Islamic Azad University, Hamadan Branch, Iran.
2 MA in Government management, Amin university, tehran, iran
3 PhD candidate of Education technology, allame tabatabai university, tehran, iran.
چکیده [English]

Suicide could be considered one of the most important social harms of the present century. This social harm is on the rise and is annihilating human capital. According to the fundamental function of human capital in the prosperity and economic development of countries, it is significant to investigate the causes of suicide. In the meantime, economics, along with other sciences, has made efforts to investigate and identify the economic factors affecting suicide. The present study, as one of the studies conducted in this vain, tries to study the economic factors affecting the suicide rate in the provinces of Iran in the period 2005-2021 using the econometric models of panel data (generalized torque method). Therefore, in this study, the impact of several economic factors such as economic growth, unemployment rate, inflation rate, income inequality, industrialization, production gap, and urbanization in the area with a period of break in suicide attempts in the provinces Iran is investigated. Experimental results indicate that most economic variables with a break period have a significant effect on suicide. Thereafter, due to the increase of prosperity and economic growth in the previous period, the suicide rate of the current period is decreased significantly. Whereas, the production gap, unemployment rate, inflation, income inequality, and urbanization in the past period possess a positive relationship with the suicide rate of the current period.

کلیدواژه‌ها [English]

 • suicide
 • Economic factors
 • economic growth
 • generalized torque method
 • Provinces of Iran
 1. اسلامی­نسب بجنوردی، علی. (1371). بحران خودکشی (مبانی روان­شناختی رفتار خود تخربی و تهاجمی): با نگرش بالینی برای روانپزشکان، پرستاران، روانشناسان، جامعه­شناسان و آحاد مردم. انتشارات فردوس، مجید، 74-73.
 2. پوریوسفی، حمید. (1384). بررسی میزان، علل و انگیزه­های خودکشی در ایران و جهان. فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد خلخال، (5).
 3. جمشیدزاده، فرخ­لقاء. (1382). بررسی روند تغییر برخی ویژگی­های موارد خودکشی و اقدام به خودکشی در استان ایلام طی سال­های 1380-1373. پایان­نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.
 4. دورکیم، امیل. (1378). خودکشی، جنبه­های جامعه‌شناختی، نادر سالارزاده امیری. تهران، دانشگاه علامه­طباطبایی.
 5. رحیمیان بوگر، اسحق. (1393). عوامل روان­شناختی، جمعیت­شناختی و اجتماعی-اقتصادی مرتبط با ایده­پردازی خودکشی در جمعیت عمومی شهر سمنان در سال 1391. دانشگاه علوم­پزشکی اراک، 17(1)، 38-25.
 6. صدیق­سروستانی، رحمت­الله. (1383). آسیب­شناسی اجتماعی (جامعه­شناسی انحرافات اجتماعی)، تهران، انشارات آن.
 7. کاپلان و همکاران. (1382). خلاصه روانپزشکی، ترجمه حسن رفیعی و همکراران. انتشارات نسل فردا، چاپ اول.
 8. مردیها، مرتضی. (1382). فضیلت عدم قطعیت در علم شناخت اجتماعی، تهران، طرح نو، ص263.
 9. مکیان، سید نظام­الدین و لطفی، عزت­الله. (1394). علل اقتصادی خودکشی (مطالعه موردی اقتصاد ایران)، مجله علمی-پژوهشی سیاست­گذاری اقتصادی، (7)13، 186-163.
 10. نصرالهی، زهرا و همکاران. (1392). عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر اقدام به خودکشی در زنان شهرنشین کشور طی سال­های 1388-1386. نشریه­ زن در توسعه و سیاست، (3)، 392-377.
 11. Antonakakis, N., & Gupta, R. (2017). Is economic policy uncertainty related to suicide rates? Evidence from the United States. Social Indicators Research133(2), 543-560.
 12. Baltagi, B. H. (2008). Econometric analysis of panel data(Vol. 4). Chichester: John wiley & sons.
 13. Bertolote, J. M., & Fleischmann, A. (2002). A global perspective in the epidemiology of suicide. Suicidologi7(2).
 14. Burr, J. A., McCall, P. L., & Powell-Griner, E. (1994). Catholic religion and suicide: The mediating effect of divorce. Social science quarterly.
 15. studies on suicide: A survey. Journal of Economic Surveys26(2), 271-306.
 16. Chen, J., Choi, Y. J., Mori, K., Sawada, Y., & Sugano, S. (2012). Socio‐economic
 17. Chen, J., Choi, Y. J., & Sawada, Y. (2008). Suicide and life insurance. CIRJE F-Series CIRJE-F-558. CIRJE, Faculty of Economics, the University of Tokyo, Japan.
 18. Chen, J., Choi, Y. J., & Sawada, Y. (2009). How is suicide different in Japan?. Japan and the World Economy21(2), 140-150.
 19. Córdoba-Doña, J. A., San Sebastián, M., Escolar-Pujolar, A., Martínez-Faure, J. E., & Gustafsson, P. E. (2014). Economic crisis and suicidal behaviour: the role of unemployment, sex and age in Andalusia, southern Spain. International journal for equity in health13(1), 1-10.
 20. Durkheim, E. (1897). Suicide: A study in sociology (Spaulding, JA & Simpson, G. trans 1951).
 21. Hamermesh, D. S., & Soss, N. M. (1974). An economic theory of suicide. Journal of Political Economy82(1), 83-98.
 22. Koo, J., & Cox, W. M. (2008). An economic interpretation of suicide cycles in Japan. Contemporary Economic Policy26(1), 162-174.
 23. Lester, D. (1995). Explaining regional differences in suicide rates. Social science & medicine40(5), 719-721.
 24. Neumayer, E. (2003). Are socioeconomic factors valid determinants of suicide? Controlling for national cultures of suicide with fixed-effects estimation. Cross-cultural research37(3), 307-329.
 25. Andres, A. R. (2005). Income inequality, unemployment, and suicide: a panel data analysis of 15 European countries. Applied economics37(4), 439-451.
 26. Rodríguez, A. (2006). Inequality and duicide rates: A cross-country study. Institute for advanced development studies. Development Research Working Paper Series13.