دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 23، زمستان 1398، صفحه 1-139 
3. معیارهای مؤثر در ارتقای ایمنی حمل سلاح و مهمات ناجا

صفحه 52-67

سعید حاجی‎زاده اصل؛ رضا حاجی‌زاده اصل؛ امین هجرانی


4. تبیین نقش پلیس در تحقق مؤلفه‌های بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی

صفحه 69-87

آیت الله فتحی؛ سعید شریفی رهنمو؛ ابراهیم امرانی؛ وحید میرزازاده