دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، زمستان 1393 
3. مطالعه علل ارتکاب جرم در میان جوانان حاشیه نشین شهر همدان

صفحه 45-72

محمود ابراهیمی مقدمیان؛ زهرا جلیلی صالح؛ فاطمه جلیلی صالح


5. بررسی نقش فرهنگ شهروندی در کاهش تمایل به ارتکاب جرم

صفحه 107-122

عباس همتی بروجنی؛ حجت الله مرادی پردنجانی


6. تاثیرات منفی استفاده از برنامه های ماهواره‌ای بر خانواده ایرانی

صفحه 123-164

یاور نورعلیان؛ اژدر شمخانی؛ مهران رشیدی؛ ناصر وزینی فکور