درباره نشریه

نشریۀ پلیس و فرهنگ با هم‎کاری اساتید و پژوهشگران دانشگاهی و با هم‎راهی و هم‎فکری خبرگان و اندیشمندان حوزۀ فرهنگ نظم و امنیت، از تابستان 1393 به‌‎صورت فصلنامه آغاز به کار نموده است.

برابر تصمیم چهاردهمین کمیسیون عالی نشریات ناجا، به شماره 0006000654-265-32 مورخه 1400/06/11 عنوان نشریه، از فصلنامۀ دانش انتظامی همدان به فصلنامۀ پلیس و فرهنگ تغییر داده شد.


صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا- دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان همدان

مدیر مسئول: دکتر سلمان امیری لرگانی

سردبیر: دکتر محمدرضا یوسف‌زاده

شمارۀ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 76360

شمارۀ مجوز سازمانی: 6/93/9311960

شمارۀ شاپای چاپی (p-ISSN): 2383-3548

شمارۀ شاپای الکترونیک (e-ISSN): 2783-0594

حوزۀ تخصصی: فرهنگ، نظم و امنیت 

نوع مقالات دریافتی: علمی پژوهشی

زبان نشریه: فارسی-چکیده انگلیسی

اعتبار نشریه: علمی

سال آغاز انتشار: 1393

تناوب انتشار: فصلنامه

نوع داوری: دوسو ناشناس

میانگین زمان داوری: یک تا سه ماه

روش مأخذ نویسی: APA ویرایش 2018-2019


 نمایۀ شناسه‌گر دیجیتال DOI: اخذ کد شناسه‌گر دیجیتال برای تمامی مقالات از کراس رف آمریکا


وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان


 این نشریه سرقت ادبی را با نرم افزار مشابهت یاب (همیاب) بررسی می کند.


 این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.