اهداف و چشم انداز

فصلنامۀ مطالعات فرهنگی پلیس با فراهم‌‎آوردن بستر مناسب به‌منظور هم­‎‌سوسازی و تبادل ظرفیت­‌های علمی دانشگاه و سرمایه‌های فکری و تجربی کارکنان ناجا، سعی‌بر ارتقای یافته‌های علمی و نظریات نوین پژوهشی در حوزۀ فرهنگ، نظم و امنیت اجتماعی با اهداف زیر نموده است:

  • گسترش دانش فرهنگی پلیس،
  • انتشار یافته‌های پژوهشی و نظریات نوین درحوزۀ فرهنگ انتظامی،
  • فراهم‌آوردن زمینۀ مناسب تبادل فکری و علمی در مسائل نظم، امنیت و فرهنگ،
  • استفاده از سرمایه‌های فکری و تجربی کارکنان پلیس در ارتباط با مسائل فرهنگی-انتظامی،
  • بهره‌گیری از اندیشمندان و اساتید دانشگاهی در راستای تحلیل علمی ارتباط پلیس و فرهنگ جامعه،
  • نقش گوناگونی‌های فرهنگی در امنیت اجتماعی.

در این راستا، نشریۀ مطالعات فرهنگی پلیس به­‎‌منظور ایجاد احساس امنیت و آرامش شهروندان و با رسالت تولید و گسترش دانش پلیسی، تلاش کرده است تا با آسیب‌شناسی انتظامی براساس روش‌های کمی و کیفی، نقاط ضعف و قوت درونی و فرصت‌ها و چالش­‌های محیطی را شناسایی نموده و با بهره‌­‎گیری از الگوهای نظری ایرانی-اسلامی، زمینۀ لازم برای ارائۀ راه­‎‌کارهای راهبردی در تأمین امنیت عمومی را فراهم نماید.