اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 176
تعداد پذیرش 125
تعداد پذیرش بدون داوری 105
تعداد عدم پذیرش 28
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 22

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 36
تعداد مشاهده مقاله 6536
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2284
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 110 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 20 روز
متوسط زمان داوری 9 روز
متوسط زمان پذیرش -50 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 116 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 640 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 791 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 25 روز
درصد پذیرش 71 %