اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 161
تعداد پذیرش 119
تعداد پذیرش بدون داوری 103
تعداد عدم پذیرش 22
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 17

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 24
تعداد مشاهده مقاله 1973
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1576
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 120 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 23 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش -57 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 116 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 805 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 1021 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 26 روز
درصد پذیرش 74 %