اصول اخلاقی انتشار مقاله

فصلنامۀ مطالعات فرهنگی پلیس با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

منشور و موازین اخلاق انتشاراتی: نویسندگان، داوران، هیأت تحریریه و سردبیر مجله، موظف هستند تمام اصول اخلاق پژوهشی و مسئولیت­‎‎‎‌های مرتبط در زمینهٔ چاپ را دانسته و به آن‌ها متعهد باشند. ارسال مقاله توسط نویسندگان، داوری مقاله توسط داوران و تصمیم‌گیری در مورد قبول یا رد مقاله توسط هیأت تحریریه و سردبیر، به‌منزلهٔ دانستن و تبعیت از این حقوق است و در‌صورت احراز عدم پایبندی نویسنده و نویسندگان به این اصول، مجله هرگونه اقدام قانونی را حق خود می‌داند. منشور و موازین اخلاق پژوهش، مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بایستی راهنمای نویسندگان و دست‌اندرکاران داوری و انتشار نشریات باشد.

وظایف و تعهدات نویسندگان:

 • ‫مقالات ارسالی باید در‌زمینهٔ تخصصی مجله بوده و به‌صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد مجله آماده شده باشد.
 • ‫مقالات ارائه‌شده بایستی پژوهش اصیل نویسنده یا نویسندگان ارائه‌کنندهٔ مقاله باشد و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود.
 • پژوهش باید بادقت و عینی انجام شود و داده­‌ها به‌صورت درست گزارش شده‌باشد.
 • ‫مسئولیت صحت و دقت محتوای مقالات بر عهدهٔ نویسندگان است و نویسندگان موظف هستند از صحت و دقت محتوای مقالات اطمینان حاصل کنند. چاپ مقاله، به‌معنی تأیید مطالب آن توسط مجله نیست.
 • ‫نویسنده (نویسندگان) حق ارسال مجدد یک مقاله را ندارد. به‌عبارت دیگر، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجلهٔ دیگری در داخل یا خارج از کشور چاپ شده یا در جریان داوری و چاپ باشد.
 • ‫نویسنده (نویسندگان) مجاز به انتشار هم‌پوشان نیست. منظور از انتشار هم‌پوشان، چاپ داده‌ها و یافته‌های مقالات پیشین خود با کمی تغییر در مقاله‌ای به‌عنوان مقالۀ جدید است.
 • ‫نویسنده (نویسندگان) موظف است در‌صورت نیاز به استفاده از مطالب دیگران، آن‌ها را با ارجاع‌دهی دقیق و در‌صورت نیاز، پس از کسب اجازهٔ کتبی و صریح، از منابع مورد نیاز استفاده نماید. هنگامی‌که عیناً نوشته‌های پژوهشگر دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید از روش‌ها و علائم نقل قول مستقیم، نظیر گذاشتن آن داخل گیومه («»)، استفاده شود.
 • ‫نویسندهٔ مسئول مقاله می‌بایست نسبت‌به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از پژوهشگران درگیر در انجام پژوهش و تهیهٔ مقاله اطمینان حاصل کند. به‌عبارت دیگر، بایستی از اضافه‌کردن «مؤلف افتخاری» و حذف «مؤلف واقعی» خودداری شود.
 • ‫نویسندهٔ مسئول مقاله موظف است، از این‌که همهٔ نویسندگان مقاله، آن را مطالعه و نسبت‌به ارائهٔ آن و جایگاه خود در مقاله به توافق رسیده‌اند، اطمینان حاصل کند.
 • ‫ارسال مقاله به‌منزلهٔ آن است که نویسندگان رضایت کلیهٔ پشتیبان‌های مالی یا مکانی مقاله را جلب کرده و تمامی پشتیبان‌های مالی یا مکانی مقاله را معرفی نموده­‌اند.
 • نویسنده (نویسندگان) موظف است در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقالهٔ خود شد، مجله را در جریان آن قرار داده، نسبت‌به اصلاح آن اقدام کتد و / یا مقاله را بازپس گیرد.
 • ‫هر گونه خطراتی که به‌واسطهٔ پژوهش، متوجه انسان و یا محیط‌زیست می‌شود، بایستی به‌صورت شفاف در مقاله ذکر شده باشد.

رفتار غیر اخلاقی انتشاراتی و پژوهشی: ‫اگر در هر یک از مراحل ارسال، داوری، ویرایش یا چاپ مقاله در مجلات ناجا یا پس از آن، از وقوع یکی از موارد زیر اطمینان حاصل شود، رفتار غیر اخلاقی انتشاراتی و پژوهشی محسوب می‌شود و مجله حق برخورد قانونی با آن را دارد.

 • جعل داده‌­ها: عبارت است از گزارش مطالب غیر واقعی و ارائهٔ داده‌ها یا نتیجه‌های ساختگی به‌عنوان نتایج آزمایشگاهی، مطالعات تجربی و یا یافته‌های شخصی. ثبت غیر واقعی آن‌چه روی نداده است یا جابه‌جایی نتایج مطالعات مختلف، مثال‌هایی از این تخلف است.

 • ‫تحریف داده‌ها: عبارت است از ثبت و ارائهٔ نتایج پژوهش به‌نحوی‌که جزئیات اجرای پژوهش یا فرآیند جمع‌آوری داده‌­ها دست‌کاری شود، داده‌هایی حذف / تغییر یابد یا برخی نتایج کوچک به‌منظور پنهان‌کردن واقعیات بزرگ‌تر بزرگ‌نمایی شود تا نتایج پژوهش در‌راستای اهداف خاص دنبال گردد یا نتایج ارائه‌شده مورد تردید قرار نگیرد.

 • ‫سرقت علمی: شامل اقتباس نزدیک افکار و عبارات نویسندگان دیگر، کپی‌برداری در بیان اندیشه‌ها، شباهت‌های ساختاری در نوشتار یا انتساب ایده‌ها و نتایج دیگران بدون ارجاع مناسب یا معرفی آن به‌عنوان یک پژوهش اصیل علمی می‌شود.

 • ‫اجارهٔ علمی: منظور آن است که نویسنده (نویسندگان) فرد دیگری را برای انجام پژوهش به‌کار گیرد و پس از پایان پژوهش، با دخل و تصرف اندکی آن را به نام خود به چاپ رساند.

 • ‫انتساب غیر واقعی: منظور انتساب غیر واقعی نویسنده (نویسندگان) به موسسه، مرکز یا گروه آموزشی یا پژوهشی است که نقشی در اصل پژوهش مربوطه نداشته­‌اند. 

مشاهدهٔ موارد غیر اخلاقی: ‫مجلات علمی ناجا حق خود در توقف مراحل داوری قبل از چاپ و یا حذف مقاله بعد از آن را در‌صورت مشاهدهٔ موارد غیر اخلاقی، محفوظ می‌دانند. این موارد بعد از بررسی در هیأت تحریریه به مؤلفین اعلام و براساس آن‌ها اقدام لازم انجام خواهد شد.