پذیرش عضو فعال در نشریه

فصلنامه دانش انتظامی همدان از کلیه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی برای داوری مقالات در این نشریه عضو فعال می پذیرد. علاقمندان می توانند برای همکاری در سامانه نشریات  به آدرس hamedan.jrl@police.ir با کلیات فصلنامه دانش انتظامی همدان آشنایی داشته باشند. و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای موجود و یا با مراجعه حضوری در آدرس مذکور با مدیر سامانه تماس حاصل، و اطلاعات لازم را کسب نمایند